Vragen Kostic over de felle kritiek op dierenpark Mondo Verde


Indiendatum: 15 dec. 2023

Vragen van het lid Kostić (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de felle kritiek op dierenpark Mondo Verde

1. Kent u het bericht ‘Felle kritiek op Limburgs dierenpark: ‘Dit soort plekken zouden niet mogen bestaan’’?[1]

2. Hoe omschrijft u de wijze waarop dieren, waaronder leeuwen, tijgers, wolven en kamelen, worden gehouden in dierenpark Mondo Verde, zoals is te zien op de foto’s?

3. Wat vindt u ervan dat de wolven worden gehouden in een klein, modderig verblijf, zonder beschutting en zonder bescherming tegen extreme weersomstandigheden?

4. Wat vindt u ervan dat een kameel wordt gehouden in een klein, bestraat verblijf van enkele vierkante meters?

5. Wat vindt u ervan dat pal naast de kleine verblijven van de leeuwen en de tijgers verschillende (luidruchtige) attracties zijn, wat kan zorgen voor onnodige angst en stress bij deze dieren?

6. Kunt u bevestigen dat op de foto’s meerdere overtredingen van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren te zien zijn, zoals het ernstig beperken van het soorteigen gedrag en de bewegingsvrijheid van de dieren en het ontbreken van bescherming tegen weersomstandigheden?

7. Gaan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de NVWA handhavend optreden tegen de slechte omstandigheden voor de dieren in dit dierenpark? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

8. Hoeveel controles hebben er in de afgelopen vijf jaar plaatsgevonden bij Mondo Verde? Zijn er bij deze controles misstanden geconstateerd? Zo ja, welke?

9. Kunt u bevestigen dat uw ambtsvoorganger een aanvraag van Mondo Verde om hun dierentuinvergunning uit te breiden heeft afgewezen, omdat er niet genoeg rekening werd gehouden met het soorteigen sociale gedrag van de dieren, er geen rust- en schuilplaatsen waren en de dieren zich niet konden afzonderen?[2]

10. In hoeverre zijn er op dit moment rust- en schuilplaatsen voor de gehouden leeuwen, tijgers, kamelen, wolven en panters en in hoeverre kunnen deze dieren soorteigen sociaal gedrag vertonen en zich afzonderen van elkaar?

11. Kunt u bevestigen dat er ook nog meerdere andere ernstige dierenwelzijnsproblemen waren in ditzelfde dierenpark, waaronder een leeuwenwelpje dat werd doodgebeten[3], een gibbon die is verdronken[4] en twee wolvenpups die aan verwondingen zijn overleden[5]?

12. Bent u bereid om, vanwege al deze misstanden en dierenwelzijnsproblemen, de dierentuinvergunning van dierenpark Mondo Verde in te trekken? Zo nee, waarom niet?

13. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.looopings.nl/weblog/24250/Felle-kritiek-op-Limburgs-dierenpark-Dit-soort-plekken-zouden-niet-mogen-bestaan.html
[2] https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:CBB:2021:673
[3] https://www.ad.nl/binnenland/leeuwenwelpje-doodgebeten-voor-het-oog-van-bezoekers~a91efb60
[4] https://www.destentor.nl/binnenland/slingeraap-voor-ogen-bezoekers-verdronken~ac00dd91
[5] https://www.1limburg.nl/nieuws/1430135/wolvenpups-overleden-in-mondo-verde-mokerslag

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over dat het verbranden van hout niet is uitgesloten van de doelstelling voor hernieuwbare energie op de klimaattop in Dubai en dat Nederlandse kolencentrales een vergunning willen om over te stappen op het verbranden van houtpellets met BECCS

Lees verder

Vragen Christine Teunissen naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen over fossiele subsidies en de beprijzing van CO2-uitstoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer