Vragen Arissen over niet publi­ceren in Staatsblad van Donorwet


Indiendatum: mrt. 2018

Schriftelijke Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de minister voor Medische Zorg en Sport over het niet publiceren van de Donorwet.

  1. Klopt het dat de Donorwet, zoals goedgekeurd door de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 13 februari 2018, nog altijd niet gepubliceerd is in het Staatsblad terwijl later goedgekeurde wetgeving (zoals de Wet terugvordering staatssteun) al wel gepubliceerd is?[1]
  2. Waarom bent u nog niet over gegaan tot publicatie? Kunt u een uitvoerige toelichting geven?
  3. Kunt u aangeven wat de afgelopen jaren een gebruikelijke termijn tussen goedkeuring door de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad was?
  4. Realiseert u zich dat door verlate publicatie het organiseren van een wettelijk toegestaan raadgevend referendum gehinderd wordt?
  5. Kunt u zich maximaal inspannen om zo snel mogelijk over te gaan tot publicatie van de Donorwet in het Staatsblad, omdat nu de schijn ontstaat dat het publiceren van de Donorwet bewust vertraagd is om zo het organiseren van een referendum te bemoeilijken?
  6. Kunt u, gegeven de tijdsdruk, deze vragen binnen een week beantwoorden?

[1] https://nos.nl/artikel/2221122-vertraging-nieuwe-donorwet-wekt-argwaan.html

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer