Vragen Arissen over de hertelling in Zaanstad


Indiendatum: apr. 2018

Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de hertelling in Zaanstad.

 1. Kent u het bericht ‘Na hertelling van de stemmen krijgt 80% van de partijen een ander stemaantal’? [1]
 2. Kent u het bericht ‘Gemeenteraad Zaanstad unaniem voor hertelling’? [2]
 3. Kunt u aangeven waarom het resultaat van de hertelling van de stemmen in Zaanstad na een volledige hertelling en de geplande bekendmaking van de resultaten om onduidelijke redenen werd uitgesteld tot een etmaal later? [3]
 4. Is er een proces verbaal van de hertelling die op 28 maart heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitslag die op 28 maart werd vastgesteld met ons delen?
 5. Kunt u aangeven op wiens gezag de burgemeester besloot de uitslag van de hertelling niet op het geplande tijdstip bekend te maken? Zijn er wettelijke regels voor het tijdstip van bekendmaking van de uitslag van een hertelling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u die met ons delen?
 6. Kunt u aangeven of er op 29 maart een nieuwe hertelling van de stemmen in Zaanstad heeft plaatsgevonden? Zo ja, is van deze telling een proces verbaal, op wiens gezag heeft de tweede hertelling plaatsgevonden en is een tweede hertelling die niet in het raadsbesluit tot hertelling was opgenomen rechtsgeldig?
 7. Deelt u de mening dat het de transparantie niet ten goede komt wanneer de aard en wijze van het proces van stemmen tellen met onduidelijkheden omgeven is?
 8. Kunt u aangeven wat de rol is geweest van de vertegenwoordiger van de Kiesraad die bij de hertelling aanwezig was? Hoe beoordeelde de vertegenwoordiger van de Kiesraad het besluit om bekendmaking van de hertelling een etmaal uit te stellen c.q. een nieuwe hertelling van de stemmen?
 9. Is het waar dat uit de hertelling van de stemmen op 28 maart bleek dat de Partij voor de Dieren meer stemmen had behaald dan óf evenveel stemmen had behaald als de partij Rosa en dat de burgemeester de vertegenwoordigers van beide partijen heeft opgedragen daarover geen mededelingen jegens derden te verstrekken? Zo ja, vindt u dit een correcte gang van zaken? Zo nee, hoe is het dan gegaan?
 10. Hoe beoordeelt u het feit dat bij hertelling volgens gegevens van de NOS blijkt dat 80% van de partijen een ander aantal stemmen behaalt dan bij eerdere telling? Kunt u hierop ook een reflectie geven in het kader van de eerste hertelling van de stemmen in Zaanstad?
 11. Kunt u aangeven op welke wijze de stembiljetten in Zaanstad bewaard zijn in de nachten tussen de eerste telling, de eerste hertelling en een mogelijke tweede hertelling? Hoe verklaart u het verschil in de uitkomsten van de drie tellingen in relatie tot de betrouwbaarheid van het telsysteem?
 12. Werd er door direct belanghebbenden bij de uitslag deelgenomen aan het tellen van de stemmen in Zaanstad? Zo ja, acht u dit voldoende zorgvuldig? Zo nee, via welke wettelijke regels wordt dergelijke betrokkenheid van belanghebbenden voorkomen?
 13. Indien de burgemeester van Zaanstad buiten zijn mandaat om eenmaal te hertellen heeft gehandeld, welke consequenties heeft dat dan voor de uitslag van de verkiezingen in Zaanstad?

[1] https://nos.nl/artikel/2224941-na-hertelling-krijgt-80-procent-van-de-partijen-een-ander-stemaantal.html
[2] https://www.parool.nl/amsterdam/gemeenteraad-zaanstad-unaniem-voor-hertelling~a4584748/
[3] https://www.noordhollandsdagblad.nl/zaanstreek/verkiezingsuitslag-zaanstad-laat-nog-een-dag-op-zich-wachten-video

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer