Vragen Akerboom over een restaurant waar mensen zelf een kip slachten


Indiendatum: 17 mei 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een restaurant waar mensen zelf een kip slachten

1. Heeft u gezien dat gasten van een nieuw restaurant in Arnhem zelf een kip mogen/moeten slachten wanneer zij kippenvlees bestellen?
2. Deelt u de mening dat het verwerpelijk is om het doden van een dier in te zetten als marketingstunt of publiekstrekker?
3. Kunt u bevestigen dat bij wet is vastgelegd dat een dier bij het doden elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden moet worden bespaard?
4. Kunt u bevestigen dat bij wet is vastgelegd dat een persoon die een dier doodt, aantoonbare kennis en vaardigheden moet bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren?
5. Hoe kunt u garanderen dat deze bepalingen worden nageleefd wanneer iedere bezoeker van dit restaurant zelf een dier mag slachten?
6. Hoe houdt u hier toezicht op?
7. Wat gaat u voor actie ondernemen richting dit restaurant?
8. Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5384067/dit-restaurant-slacht-je-je-eigen-kip-bewust-vlees-eten
[2] Besluit houders van dieren, artikel 1.12
[3] Besluit houders van dieren, artikel 1.14

Indiendatum: 17 mei 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

1

Heeft u gezien dat gasten van een nieuw restaurant in Arnhem zelf een kip mogen/moeten slachten wanneer zij kippenvlees bestellen?

Antwoord

Ja.


2

Deelt u de mening dat het verwerpelijk is om het doden van een dier in te zetten als marketingstunt of publiekstrekker?

Antwoord

Ik ben van mening dat het belangrijk is om eerlijke informatie over voedsel

aan de consument te geven. In dit restaurant gebeurt dit, waarbij wet- en regelgeving ten aanzien van dierenwelzijn en voedselveiligheid in acht wordt genomen. Daarnaast past het bij het feit dat ik van mening ben, dat de consument ook een plicht heeft om zelf te onderzoeken, zich te verdiepen en zelf kennis van zaken op te doen ten aanzien van de oorsprong van zijn voedsel, zoals ik de Kamer eerder meldde. Dit concept helpt de consument hierbij (Kamerstuk 2022Z22473).


3

Kunt u bevestigen dat bij wet is vastgelegd dat een dier bij het doden elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden moet worden bespaard?

Antwoord

Ja.


4

Kunt u bevestigen dat bij wet is vastgelegd dat een persoon die een dier doodt, aantoonbare kennis en vaardigheden moet bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren?

Antwoord

Ja.


5

Hoe kunt u garanderen dat deze bepalingen worden nageleefd, wanneer iedere bezoeker van dit restaurant zelf een dier mag slachten?

Antwoord

Bij het desbetreffende restaurant wordt de bedwelmings- en dodingshandeling van het dier niet door bezoekers uitgevoerd, maar door de uitbater die hier de nodige kennis en vaardigheden voor bezit. Als toegestane bedwelmingsmethode wordt een penschiettoestel ingezet, waarna het dier wordt verbloed in een trechter. De bewering dat bij dit restaurant iedere bezoeker zelf een dier mag slachten is in dit geval niet juist.


6

Hoe houdt u hier toezicht op?

Antwoord

Het toezicht op de (thuis)slacht van pluimvee buiten een slachthuis vindt plaats op basis van meldingen. Per melding wordt een afweging gemaakt of er potentieel sprake is van een overtreding en of een fysieke inspectie wordt uitgevoerd. In dit specifieke geval zijn beelden teruggekeken van het proces[1] en is telefonisch contact opgenomen met de uitbater. Hierbij zijn geen afwijkingen van regelgeving geconstateerd.


7

Wat gaat u voor actie ondernemen richting dit restaurant?

Antwoord

Ik ben niet voornemens om verdere actie te ondernemen richting dit restaurant.


8

Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

Antwoord

Ja.

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5384067/dit-restaurant-slacht-je-je-eigen-kip-bewust-vlees-eten

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over het illegaal mengen van varkens in slachthuizen, met gevechten en verwondingen als gevolg

Lees verder

Vragen Van Esch en Akerboom over de gezondheidskosten van het eten van vlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer