Vragen Akerboom over de parle­men­taire BBQ


Indiendatum: jun. 2023

Vragen van het lid Akerboom (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Natuur en Stikstof en Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de parlementaire BBQ

1. Bent u uitgenodigd voor de parlementaire BBQ (‘NLvoedt’)[1]?

2. Kunt u bevestigen dat ‘NLvoedt’ de nieuwe naam is voor de parlementaire BBQ, maar dat dit evenement nog steeds bijna exclusief wordt georganiseerd door vertegenwoordigers van de vlees-, vis- en zuivelindustrie?

3. Deelt u de mening dat in 2004 de naam van de BBQ is veranderd van ‘parlementaire BBQ’ naar ‘Binnenhof BBQ’ om de connectie tussen de lobbyorganisaties van de vleessector en het parlement te verhullen en dat nu, met de naamswijziging naar ‘NLvoedt’, wordt gepoogd te verhullen dat het evenement een lobbyactiviteit van de vlees-, vis- en zuivelsector is? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de zorgen over de risico’s van lobbyen, de disproportionele invloed van bepaalde organisaties en het gebrek aan transparantie, zoals verwoord in het rapport ‘Lifting the lid on lobbying’ van Transparency International Nederland[2]?

5. Erkent u dat lobbyactiviteiten zoals de parlementaire BBQ, onvoldoende transparant zijn en kunnen leiden tot disproportionele invloed van bepaalde organisaties? Zo nee, waarom niet?

6. Erkent u dat de naamswijziging naar ‘NLvoedt’ deze transparantie nog verder vermindert aangezien hierdoor niet in een oogopslag duidelijk is dat het een lobbyactiviteit van de vlees-, vis- en zuivelsector is?

7. Deelt u de mening dat het opzichtig fêteren van politici in de laatste vergaderweek van het parlement onwenselijk is gelet op het belang van onafhankelijke politiek?

8. Kunt u bevestigen dat de BBQ mede is georganiseerd door Gert-Jan Oplaat, senator van de BBB, die tevens ook voorzitter is van Nepluvi (de vertegenwoordiger van de Nederlandse pluimvee-industrie) en van AVEC (de vertegenwoordiger van de Europese pluimvee-industrie)?

9. Hoe oordeelt u over het gegeven dat een zittend parlementariër als vertegenwoordiger van de Nederlandse en Europese pluimvee-industrie een vleeslobbyevenement organiseert op een locatie die sterk is gelieerd aan het parlement?

10. Hoe rijmt u uw eventuele aanwezigheid bij deze BBQ met het belang van een onafhankelijk en transparant bestuur?

11. Hoe rijmt u uw eventuele aanwezigheid bij deze BBQ met de uitdagingen en doelen op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, natuur en volksgezondheid?

12. Kunt u toezeggen dat u vanwege bovenstaande bezwaren afziet van een bezoek aan de BBQ? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u bereid in overleg met Nieuwspoort te komen tot een beleid waarin dergelijke lobbyactiviteiten worden uitgesloten? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nlvoedt.nl/
[2] Lifting the Lid on lobbying: hidden power and influence in the Netherlands, februari 2023, Transparency International Nederland

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over Planetary Health

Lees verder

Vragen Wassenberg over het onvolledig informeren van de Kamer over het doodschieten van twee chimpansees door DierenPark Amersfoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer