Vragen Akerboom en Van Esch over het gat in de voed­sel­kringloop: mense­lijke mest


Indiendatum: 17 mei 2023

Kamervragen van de leden Akerboom en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het gat in de voedselkringloop: menselijke mest.

 1. Kent u het artikel ‘Menselijke uitwerpselen als alternatief voor kunstmest’ over de Give a shit-actie, waarbij burgers hun eigen uitwerpselen konden doneren aan boeren voor de bemesting van hun land?[1]
 2. Erkent u dat het gebruik van menselijke meststoffen onontbeerlijk is voor daadwerkelijke kringlooplandbouw, omdat de nutriënten van het land via voedsel in de menselijke ontlasting terechtkomen?
 3. Vindt u het ook doodzonde dat er nu jaarlijks 35 miljoen kilo fosfaat, 110 miljoen kilo stikstof en 34,5 miljoen kilo kali wegspoelt via het riool?[2]
 4. Erkent u dat de Nederlandse landbouw momenteel nog een groot mestoverschot kent (omdat er meer dierlijke mest is dan over het land kunnen uitgereden kan worden), maar dat wanneer het aantal dieren in de veehouderij fors krimpt als gevolg van het stikstof-, klimaat- en waterbeleid, menselijke mest een waardevolle bron van voedingsstoffen kan en zal worden?
 5. Erkent u dat vooral het verlies van fosfaat in het riool een urgent probleem is, omdat de wereldwijde voorraad van deze stof eindig is en omdat we hiervoor nu volledig afhankelijk zijn van Marokkaanse en Chinese mijnen die deze stof delven?[3]
 6. Wat is de voortgang van de uitvoering van de vorig jaar aangenomen motie Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier gerecyclede nutriënten uit menselijke mest kunnen worden toegevoegd aan de voedselkringloop?[4] Kunt u de uitkomsten van dit onderzoek delen?
 7. Klopt het dat menselijke uitwerpselen momenteel niet als meststof gebruik mogen worden door boeren, omdat het de status heeft van ‘afval’? Zo ja, wat zijn de redenen voor deze status?
 8. Klopt het dat er zorgen bestaan over het gebruik van menselijke mest vanwege de medicijnresten die daar in kunnen zitten? Kunt u uitleggen op welke manieren dit verschilt van medicijnresten in dierlijke mest?
 9. Hoe beoordeelt u het Duitse onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van menselijke mest productief en veilig is en geen risico’s veroorzaakt op de overdracht van ziektes?[5]
 10. Kunt u bevestigen dat de meststoffen makkelijker terug te winnen zijn uit circulaire sanitatie (zoals composttoiletten) dan uit rioolslib? Deelt u het inzicht dat bij nieuwbouwwoningen de bouw van circulaire sanitatie gestimuleerd moet worden? Zo ja, op welke manier gaat u dat doen?
 11. Bent u bereid om experimenteerruimte voor boeren te creëren om hun kringloop daadwerkelijk te sluiten door het veilige gebruik van menselijke mest? Zo ja, op welke manier gaat u dit regelen?


[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/menselijke-uitwerpselen-als-alternatief-voor-kunstmest-shit-net-op-dit-moment-hoef-ik-niet-te-poepen~beff7a91/

[2] https://www.foodlog.nl/artikel/kom-in-actie-voor-de-voedselkringloop-doneer-je-drol-aan-een-boer/

[3] https://www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/fosfaat-1.htm

[4] Kamerstuk 21501-32-1435

[5] Cabbage-growing experiment shows human waste can be good to use as fertiliser | Soil | The Guardian