Schrif­te­lijke vragen Ouwehand over een akkoord over de stik­stof­crisis


Indiendatum: mrt. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Ouwehand aan de minister van LNV over een akkoord over de stikstofcrisis.[1]

  1. Is er een akkoord over de stikstofcrisis?
  2. Kunt u de aanpak naar de Kamer sturen?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/21/nu-blijkt-welke-ministers-de-moed-hebben-voorop-te-gaan-in-crisistijd-a3994493