Monde­linge Vragen aan de minister van LNV over de konij­nen­vlees­in­du­strie


Indiendatum: apr. 2010

Voorzitter, al decennia lang zijn konijnen in de vleesindustrie overgeleverd aan de sector als het gaat om hoeveel welzijn hen gegund wordt. Sinds 2007 belooft de minister dat zij dieren een beter leven gaat geven en zet zij de schijnwerpers op de sector die dat moet gaan verwezenlijken.
Nu, voorzitter, de internationale dierenbeschermingsorganisatie Viervoeters zet de schijnwerpers op de konijnenvleesindustrie en wat blijkt: er zijn talloze misstanden. Het videomateriaal dat gisteren is vrijgegeven toont een konijnenjong zonder oren, omdat deze worden afgebeten door de moeder omdat ze agressief worden van het leven in kooien. De dieren hebben nauwelijks ruimte om te bewegen, hun wervelkolom is misvormt, de draadgazen kooien zorgen voor ernstige aandoeningen aan de poten en op de beelden is te zien dat de konijnen nog bewegen nadat ze zogenaamd verdoofd aan een haak hangen voor de slacht.
De sector beloofde in 2003 beterschap en kwam in 2006 met een vage productschapsverordening.
Maar als die zou werken voorzitter, dan zou een dierenbeschermingsorganisatie dit soort misstanden onmogelijk kunnen aantreffen. Hoe verklaart de minister dit? De minister gaf aan dat de verordening direct een positief effect heeft gehad op het welzijn van konijnen! Welke welzijnsverbeteringen zijn dat dan geweest? Graag hoor ik van de minister de concrete verbeteringen.

Mijn fractie wil een verbod op de konijnenhouderij en dringt als tussenstap aan op welzijnsregels. Want ook hier geldt dat de markt geen ethiek kent. Keer op keer weigert de minister om zelf stappen te ondernemen.
Voorzitter, ik wil van de minister weten hoe zij het kan verantwoorden dat deze vorm van vee-industrie nog steeds in Nederland voorkomt. Kan de minister ook eens uitleggen hoe het mogelijk is dat dit soort misstanden voorkomen, terwijl, zij in antwoorden op onze Kamervragen, aangeeft dat er adequaat wordt toegezien op de konijnenhouderij. Kan een toezichthoudende instantie die wordt ingehuurd door de sector zelf, wel adequaat zijn. Kennelijk niet gezien deze beelden.

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen Thieme over het bericht dat cameratoezicht plaatsvindt op de wc's van de NS

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het importeren van reuzenpanda’s uit China

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer