Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over gesjoemel met vlees


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gesjoemel met vlees

1. Kent u de berichten : ‘BBC undercover, gesjoemel met vlees’ (1), ‘TV zender legt vleesfouten in supers VS bloot’ (2) en ‘Filmpje jokkende slagers op web’ (3)?

2. Kunt u aangeven of de misstanden zoals getoond in de BBC documentaire (4) naar uw inschatting ook zouden kunnen voorkomen in Nederlandse supermarkten? Zo neen, welke garanties zijn daarvoor en waarop baseert u uw uitspraak dat het in Nederland niet voorkomt? Zo ja, zijn hiervan voorbeelden en kunt u deze met ons delen?

3. Bent u bereid het toezicht op supermarkten te verscherpen in het belang van voedselveiligheid? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?


(1) d.d.25-05-07 van meatandmeal.nl http://www.meatandmeal.nl/nieuws/vlees-gezondheid/3532/bbc-undercover-gesjoemel-met-vlees-.html

(2) www.meatandmeal.nl/nieuws/opmerkelijk/3449/tv-zender-legt-vleesfouten-in-supers-vs-bloot.html

(3) www.meatandmeal.nl/nieuws/marketing-sales/3414/filmpje-jokkende-slagers-op-web.html

(4) http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6676345.stm

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 24 jun. 2007

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Thieme over gesjoemel met vlees

1.
Kent u de berichten: ‘BBC undercover, gesjoemel met vlees’ , ‘TV zender legt vleesfouten in supers VS bloot’ en ‘Filmpje jokkende slagers op web’?

Ja.

2.
Kunt u aangeven of deze misstanden 4) ook zouden kunnen voorkomen in Nederlandse supermarkten? Zo ja, zijn hiervan voorbeelden en kunt u deze met de Kamer delen? Zo neen, welke garanties zijn daarvoor en waarop baseert u uw uitspraak op dat het in Nederland niet voorkomt?

Het is niet uitgesloten dat dit ook in Nederlandse supermarkten voor kan komen. Ik beschik echter niet over aanwijzingen die er op duiden dat dit de veiligheid van de consument in gevaar brengt.

3.
Bent u bereid het toezicht op supermarkten te verscherpen in het belang van voedselveiligheid? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Aangezien er geen aanwijzingen zijn die er op duiden dat dit de veiligheid van de consument in gevaar brengt, zie ik geen aanleiding om het bestaande toezicht aan te scherpen.