Kamer­vragen aan de minister van V& W over een proef met gratis openbaar vervoer


Indiendatum: mei 2007

Kamervragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Verkeer en Waterstaat over een proef met gratis openbaar vervoer

1. Kent de berichten ‘Tilburgse oudjes dolblij met gratis OV’ (1) en ‘OV-gebruik verdriedubbeld’ (2)?

2. Kunt u aangeven of deze proef met gratis OV voor 65-plussers in Tilburg zal worden voortgezet?

3. Bent u bereid dit experiment uit te breiden naar meerdere regio’s in Nederland, naast de vier steden waar de proef op 1 juni van start zal gaan? Bent u bereid om ook andere vormen van OV, zoals de trein, in de proeven te betrekken?

4. Ziet u mogelijkheden om deze proef uit te breiden naar andere doelgroepen, zoals pasafgestudeerden om ze te stimuleren om ook na hun studie gebruik te blijven maken van het OV?

(1) http://www.ad.nl/binnenland/article1381593.ece

(2) http://www.ad.nl/binnenland/article1381597.ece

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 5 jun. 2007

Antwoorden van staatssecretaris Huizinga-Heringa (Verkeer en Waterstaat).

1
Kent u de berichten 'Tilburgse oudjes dolblij met gratis OV' en 'OV-gebruik verdriedubbeld'?

Ja.

2
Kunt u aangeven of deze proef met gratis openbaar vervoer (OV) voor 65-plussers in Tilburg zal worden voortgezet?

De gemeente Tilburg is geheel op eigen initiatief met een experiment gratis OV voor 55-plussers gestart. Dit experiment valt niet onder de door mij gestarte experimenten met gratis OV voor ouderen van vijfenzestig jaar en ouder. Het is niet aan mij om te beslissen of de proef in Tilburg zal worden voortgezet. Overal in het land zijn initiatieven van gemeenten en provincies waarbij bepaalde vormen
van gratis openbaar vervoer of gereduceerde tarieven mogelijk worden gemaakt. Zelf zal ik, zoals ik u
in mijn recente brief over experimenten met gratis OV heb gemeld, in nauwe samenwerking
met, en met medefinanciering van gemeenten, provincies en WGR+-regio’s, op korte termijn
4 experimenten met gratis OV voor 65-plussers gaan doen.

3
Bent u bereid dit experiment uit te breiden naar meerdere regio’s in Nederland, naast de vier steden waar de proef op 1 juni aanstaande van start zal gaan? Bent u bereid om ook andere vormen van OV, zoals de trein, in de proeven te betrekken?

In mijn recente brief over de experimenten met gratis OV heb ik toegelicht dat ik, in samenwerking met de betrokken decentrale overheden, twee experimenten in een sterk stedelijke en twee in een meer
landelijke omgeving ga doen. Ik wil de uitkomsten van die experimenten eerst afwachten, voordat ik met
andere proeven voor ouderen van start ga.

4
Ziet u mogelijkheden om deze proef uit te breiden naar andere doelgroepen, zoals pasafgestudeerden om ze te stimuleren om ook na hun studie gebruik te blijven maken van het OV?

Nee, ik zie daar op dit moment geen mogelijkheden toe. De proeven met het gratis vervoer in de vier regio’s zijn inmiddels reeds gestart, of ze starten binnenkort. Zoals ik al opmerkte onder de vorige vraag, wil ik eerst de resultaten van deze proeven afwachten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer