Kamer­vragen aan de minister van LNV over onver­ant­woord hoge visquota


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over onverantwoord hoge visquota

1. Kent u het bericht 'EU onverantwoord gul met visserijquota' (1)?

2. Deelt u de mening dat de EU stelselmatig hogere visserijquota toekent dan wetenschappers adviseren? Is het waar dat het gaat om quota die tot 57% hoger zijn dan de aanbevolen limieten?

3. Kunt u aangeven of u bereid bent de Nederlandse invloed aan te wenden om de vangstquota volledig in overeenstemming te brengen met de uitgebrachte wetenschappelijke adviezen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening van Eurocommissaris Borg dat het onethisch is 60% van de gevangen vis terug te zetten in zee, zonder overlevingskansen? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u deze praktijken binnen de Nederlandse wateren bestrijden? Zo neen, waarom niet?

5. Voelt u voor het pleidooi om sorteernetten in te voeren en het aantal zeedagen dat vergund is daarvan afhankelijk te maken? Zo ja, op welke wijze wilt u dit pleidooi steunen en hier uw beleid op aanpassen? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=1&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=19305http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=1&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=19305

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer