Kamer­vragen aan de minister van LNV over een myste­rieuze zenuwziekte bij mede­werkers van slach­te­rijen


Indiendatum: apr. 2008

Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een mysterieuze zenuwziekte bij medewerkers van slachterijen

 1. Kent u het bericht "Amerikaanse varkens veroorzaken mysterieuze zenuwziekte"? 1
 2. Bent u op de hoogte van de mysterieuze zenuwziekte bij medewerkers van slachterijen? Zo
  ja, komt deze ziekte ook in Nederland voor? Zo neen, waarom niet?
 3. Wordt de methode van het onder hoge druk uit varkens karkassen spuiten van de hersenen
  ook in Nederland toegepast? Zo ja, bent u bereid deze methode te verbieden totdat meer
  duidelijkwordt over het verband tussen methode en ziekte? Zo neen, kunt u ervoor zorgen
  dat deze methode niet zal worden toegepast in Nederland totdat meer duidelijkis over het
  verband met de mysterieuze zenuwziekte?
 4. Verontrust het u dat na de voor de mens besmettelijke variant van H5N1, BSE, Q koorts,
  MRSA en Rift Valley Fever nu een nieuwe ziekte van landbouwdieren op mensen lijkt te
  worden overgedragen? Zo ja, welke maatregelen wilt u treffen om voor mensenbedreigende
  dierziekten een halt toe te roepen? Zo neen, waarom niet?
 5. Kunt u een volledige lijst verstrekken van nu bekende dierziekten die ook besmettelijk
  kunnen zijn voor de mens? Zo neen, waarom niet?
 6. Bent u bereid grootschalig onafhankelijk onderzoek te initiëren over de gevolgen van
  dierhouderij en de productie en consumptie van dierlijkeeiwitten in relatie tot directe
  gezondheidsrisico's voor de mens? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 Het Laatste Nieuws, 17 april 2008

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 18 mei 2008

1
Kent u het bericht "Amerikaanse varkens veroorzaken mysterieuze zenuwziekte"? 1

Ja.

2
Bent u op de hoogte van de mysterieuze zenuwziekte bij medewerkers van slachterijen? Zo
ja, komt deze ziekte ook in Nederland voor? Zo neen, waarom niet?

Ja, ik ben op de hoogte. Er zijn in Nederland geen meldingen geweest van deze ziekte.

3
Wordt de methode van het onder hoge druk uit varkens karkassen spuiten van de hersenen
ook in Nederland toegepast? Zo ja, bent u bereid deze methode te verbieden totdat meer
duidelijkwordt over het verband tussen methode en ziekte? Zo neen, kunt u ervoor zorgen
dat deze methode niet zal worden toegepast in Nederland totdat meer duidelijkis over het
verband met de mysterieuze zenuwziekte?

Deze methode wordt niet in Nederlandse slachterijen toegepast om hersenen uit varkens te
spuiten.

4
Verontrust het u dat na de voor de mens besmettelijke variant van H5N1, BSE, Q koorts,
MRSA en Rift Valley Fever nu een nieuwe ziekte van landbouwdieren op mensen lijkt te
worden overgedragen? Zo ja, welke maatregelen wilt u treffen om voor mensenbedreigende
dierziekten een halt toe te roepen? Zo neen, waarom niet?

De betreffende ziekte verontrust mij niet omdat deze methode in Nederland niet wordt
toegepast.

5
Kunt u een volledige lijst verstrekken van nu bekende dierziekten die ook besmettelijk
kunnen zijn voor de mens? Zo neen, waarom niet?

Ja. De meest omvangrijke inventarisatie van pathogenen die ziekte bij mensen veroorzaken
is verricht in 2001 (identificatie van 1415 organismen waarvan 868 zoönotisch) 2.
Het RIVM heeft in het kader van het onderzoek 'Emerging zoonoses' een selectie gemaakt
van 92 voor Nederland relevant zoonotische agentia die als 'emerging' worden beschouwd.
Het betreft in alfabetische volgorde:

Anaplasma phagocytophila
Anisakis simplex
Ascaris suum
Babesia divergensl microti
Barmah Forest virus
Bartonella henselae
Batai virus
Baylisascaris procyonis
Bhanja virus
Borna virus disease
Borreliaspp.
Brucella melitensis
Brucella suis Trichinellaspp
BSEagent
Burkholderiapseudomallei
California encephalitis virus
Campylobacter spp.
Capnocytophaga canimorsus
Chlamydophilaabortus
Chlamydophilapsittaci
Classic rabies virus
Clostridiumbotulinum A,B,E,J.,F
Clostridium difficile
Colorado tick fever virus
Cowpox virus
Coxiella burnetii
Crimean-Congo heamorrhagic tever virus
Cryptococcus neoformans
Cryptosporidium parvum
Dhorivirus (Batken virus)
Dirotilariaimmitis
Dobrava-Belgrade virus
Eastern equine encephalitis virus
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Ehrlichiachaffeensis
Erve virus
Erysipelothrixrhusiopathiae
Escheria coli
European bat Iyssa virus 1 and 2
Eyach virus
Fasciola hepatica
FranCÎseliatularensis
Giardia lamblia/duodenalis
hepatitis E virus
Influenza A virus (avian)H5N1
Japanese encephalitis virus
leishmania spp.
leptospira interrogans
ljungan virus
louping ill virus
lymphocytic choriomeningitis virus
Mayaro virus
Monkeypox virus
Mycobacterium avium
Mycobacterium bovis
Ockelbo virus
Orf virus
Pasteurella multocida
Puumala virus
Rickettsia conorii
Rickettsia helvetica
Rickettsia rickettsii
Rickettsia slovaca
Rift valley fever virus
Rocio virus
Ross river virus
Saarema virus
Saint louis Encephalitis virus
Salmonella spp. multi-resistant strains
SARS-HuCov
Seoul virus
Shiga toxin producing
Sindbis virus
Staphylococcus aureus methicillin resistant
Streptococcus suis
Taenia saginata
Taenia solium
Tahyna virus
Thogotovirus
Tickborne encephalitis virus
Toxocara canis
Toxoplasma gondii
Tribec virus
Venezuelan equine encephalitis virus
Vi brio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
Wesselsbron virus
West Nile virus
Western equine encephalitis virus
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis

6
Bent u bereid grootschalig onafhankelijk onderzoek te initiëren over de gevolgen van
dierhouderij en de productie en consumptie van dierlijkeeiwitten in relatie tot directe
gezondheidsrisico's voor de mens? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Zie de antwoorden op uw vragen over hepatitis E bij varkens.


1 Het Laatste Nieuws, 17 april 2008
2 Appendix to Taylor, Latham & Woolhouse, 2001 (Risk Factors tor human disease emergence). Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, No. 1411, p. 983-989, 29 Juli 2001