Kamer­vragen aan de minister van LNV over de voor­lees­ochtend in Woerden in het kader van het Nationale Voor­lees­ontbijt


Indiendatum: jan. 2009

  1. Is het jasje dat u afgelopen week droeg tijdens de voorleesochtend bij de Wilhelminaschool in Woerden ter gelegenheid van het Nationale Voorleesontbijt afgezet met een bontkraag van dierlijke oorsprong? Zo ja, van welk dier is het bont afkomstig, waar is het geproduceerd, onder welke omstandigheden en kunt u garanderen dat dit geen illegaal geïmporteerd honden- of kattenbont is? Zo neen, kunt u aangeven hoe u dit zeker denkt te weten, aangezien er geen etiketteringsplicht bestaat voor bontproducten?

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 22 feb. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD).

Is het jasje dat u afgelopen week droeg tijdens de voorleesochtend bij de Wilhelmina­school in Woerden ter gelegenheid van het Nationale Voorleesontbijt afgezet met een bontkraag van dierlijke oorsprong? Zo ja, van welk dier is het bont afkomstig, waar is het geproduceerd, onder welke omstandigheden en kunt u garanderen dat dit geen illegaal geïmporteerd honden- of kattenbont is? Zo nee, kunt u aangeven hoe u dit zeker denkt te weten, aangezien er geen etiketteringsplicht bestaat voor bontproducten?

De kraag van mijn jasje, dat ik op 21 januari heb gedragen, is vervaardigd van synthetische materialen. Mijn beleid voor etikettering voor dierenwelzijn is aangegeven in het werkprogramma bij de Nota Dierenwelzijn.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over \'Ot en Sien\' (vervolg)

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over experimentele stamceltherapie voor het kweken van paling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer