Kamer­vragen aan de minister van LNV over de verkoop van levende vlinders in tuin­centra


Indiendatum: mei 2009

Kamervragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verkoop van levende vlinders in tuincentra

1. Hoe beoordeelt u de actie van een tuincentrum om ter gelegenheid van Moederdag levende vlinders te verkopen in geschenkverpakkingen1 ?

2. Kunt u aangeven hoeveel vlinders te koop worden aangeboden en op welke wijze de vlinders worden verpakt en vervoerd naar betreffende tuincentra?

3. Wat is uw inschatting van de sterfte onder de te koop aangeboden vlinders en hoe beoordeelt u dit?

4. Bent u van mening dat bij deze Moederdagactie de algemene normen omtrent dierenwelzijn worden gewaarborgd 2 en dat de eventuele voorlichting het welzijn van de vlinders kan voldoende kan garanderen? Zo ja, waar baseert u dit op en kunt u dit toelichten? Zo neen, welke consequenties verbindt u hieraan?

5. Kunt u een overzicht geven van vrij verkrijgbare bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor vlinders?

6. Bent u bereid een verbod in te stellen op de verkoop van levende vlinders?

1 http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/05/art000001C9CE26F9EE8041.html
2 Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar 2008-2009, nr. X (Antwoord op vragen lid Ouwehand over de verkoop van paaskuikens nr. 2009Z05753, Nummer antwoorden nog onbekend)

Geachte Voorzitter,

Hierbij treft u aan mijn antwoord op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de verkoop van levende vlinders in tuincentra (ingezonden 7 mei 2009).


Vragen 1, 2, 3, 4 en 6

Hoe beoordeelt u de actie van een tuincentrum om ter gelegenheid van Moederdag levende vlinders te verkopen in geschenkverpakkingen?1

Kunt u uiteenzetten hoeveel vlinders te koop worden aangeboden en op welke wijze de vlinders worden verpakt en vervoerd naar betreffende tuincentra?

Wat is uw inschatting van de sterfte onder de te koop aangeboden vlinders en hoe beoordeelt u dit?

Bent u van mening dat bij deze moederdagactie de algemene normen omtrent dieren­welzijn worden gewaar­borgd2 en dat de eventuele voorlichting het welzijn van de vlinders voldoende kan garanderen? Zo ja, waar baseert u dit op en kunt u dit toelichten?

Zo nee, welke consequenties verbindt u hieraan?

Bent u bereid een verbod in te stellen op de verkoop van levende vlinders?

Antwoord

Het betreffende tuincentrum heeft eigener beweging afgezien van de verkoop van levende vlinders. Het heeft daarom geen zin verder op dit voorval in te gaan.

De Flora- en faunawet verbiedt overigens het uitzetten van dieren in de vrije natuur. In het geval van het loslaten van in gevangenschap gefokte vlinders is sprake van uitzetten.


Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van vrij verkrijgbare bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor vlinders?

Antwoord

Insecticiden zijn middelen die gebruikt worden voor het doden van insecten. Insecticiden kunnen daarom schadelijk zijn voor vlinders.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg


1 NOS, 6 mei 2009: “Levende vlinder voor Moederdag”
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/05/art000001C9CE26F9EE8041.html
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 2466

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer