Zelf energie opwekken


De Partij voor de Dieren wil toe naar een decentrale en duurzame energievoorziening waarbij burgers en bedrijven zelf energie opwekken.

Zo kunnen we Nederland zelfvoorzienend maken en kunnen we uiterlijk in 2050 stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen in Nederland. Huizen, bedrijven en publieke gebouwen moeten netto-energieleveranciers worden in plaats van energieverbruikers. Zelf opgewekte energie moet teruggeleverd kunnen worden aan het net, tegen dezelfde prijs die je als gebruiker betaalt.

Bewonerscollectieven moeten de mogelijkheid krijgen om opgewekte energie onderling uit te wisselen zonder hiervoor belasting te betalen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen.

Het standpunt Zelf energie opwekken is onderdeel van: Energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws