Wind­energie


Onze samenleving moet zo snel mogelijk de overstap maken van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene, hernieuwbare energie.

Windenergie is daar een voorbeeld van. Minstens zo belangrijk is dat we veel minder energie gaan gebruiken. Want energie die je niet gebruikt is natuurlijk het duurzaamst.

Bij de plaatsing van windmolens op land moet rekening gehouden worden met bewoners die in de buurt wonen, maar zeker ook met dieren en natuur. Wij willen daarom dat natuurgebieden goed beschermd worden en dat er rekening wordt gehouden met trekvogelroutes. We willen voorkomen dat vogels en vleermuizen door de molenbladen worden geraakt of dat hun vliegroute wordt verstoord.

Windmolens op zee produceren veel geluidsoverlast onder water. Het heien van windmolens maakt een enorm lawaai en ook de draaiende wieken produceren onderwatergeluid. Bruinvissen en dolfijnen kunnen hierdoor gedesoriƫnteerd en verdwaald raken en zelfs sterven. Dit moet voorkomen worden door alle mogelijke geluidbeperkende maatregelen te nemen.

Als windmolenparken op zee er eenmaal zijn, moeten ze optimaal worden benut voor het ontstaan van nieuwe natuurgebieden. Door de parken gesloten te houden voor alle vormen van visserij ontstaan rustplekken en kraamkamers voor vissen en andere zeedieren.


Insectensterfte

In Nederland neemt het aantal insecten drastisch af. De belangrijkste oorzaak is de intensivering van de landbouw. Door monoculturen, grootschalig gebruik van landbouwgif en de uitstoot van schadelijke stoffen door de veehouderij komen er nauwelijks meer kruiden of bloemen meer in graslanden. Daarmee verdwijnen ook insecten als bijen en vlinders.

Ook door draaiende wieken van windmolens worden insecten gedood. De insectensterfte door windmolens is te vergelijken met de insectensterfte door het verkeer. Voor beide aantallen geldt dat ze niet te vergelijken zijn met de insectensterfte die de intensieve landbouw en veehouderij veroorzaakt. Die is vele malen hoger.

Windmolens hebben ook positieve effecten op de insectenpopulatie. In het grasland rondom windmolens is meer kans voor bloemen en kruiden om te groeien dan op intensieve landbouwakkers.

Daarnaast is het opwekken van windenergie een belangrijke maatregel om klimaatverandering, een andere belangrijke oorzaak van insectensterfte, tegen te gaan.

Het standpunt Windenergie is onderdeel van: Energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws