Vrijheid van menings­uiting


De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de individuele vrijheid van burgers, maar deze mag geen inbreuk maken op de vrijheid en het welzijn van anderen. Alle burgers zijn gelijk en daarom zouden er in de wet geen uitzonderingen gemaakt moeten worden voor gelovigen. De Partij voor de Dieren heeft al het initiatief genomen om de nu bestaande uitzondering voor onverdoofde slacht, die bovendien onacceptabel dierenleed met zich meebrengt, te schrappen uit de wet. De Partij voor de Dieren wil dat er een verbod komt op het onverdoofd slachten van dieren, dat de vrijheid van meningsuiting altijd wordt verdedigd en dat vervolging vanwege godslastering wordt geschrapt uit het wetboek.

Het standpunt Vrijheid van meningsuiting is onderdeel van: Maatschappij en ethiek