Tegengaan schaarste van grond­stoffen


Maatregelen tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit helpen niet als we steeds meer spullen blijven maken en kopen die eigenlijk niet nodig zijn. Als iedereen ter wereld zou leven zoals in Nederland, zouden we meerdere aardbollen nodig hebben. Om al die spullen te maken, hebben we grondstoffen nodig, maar de Aarde kan ons er maar zoveel van geven. De Partij voor de Dieren kijkt naar de natuur, waar processen effici├źnt verlopen zonder verspilling. Daarom willen we naar een circulaire economie, waarin we zuinig omgaan met grondstoffen. Onze samenleving is te veel gericht op overbodige consumptie, ten koste van wat echt belangrijk is.

We moeten de balans herstellen. De Partij voor de Dieren is bereid om voorop te lopen en kritisch te kijken naar wat echt nodig is en wat verspilling is. Grote auto's die niet passen in parkeervakken, overbodige producten zoals fat bikes en elektrische stepjes die andere vervoersmiddelen verdringen, en steeds nieuwe kledingcollecties terwijl we al genoeg kleding hebben - we moeten keuzes durven maken. De overheid moet ervoor zorgen dat de basis van ons bestaan beschermd wordt en grenzen stellen aan wat schadelijk is voor financieel gewin. Besparen, zoals op grondstoffen, is essentieel voor een circulaire economie. Minder grondstoffen en energie gebruiken maakt ons ook minder afhankelijk van andere landen voor belangrijke grondstoffen. Aan de hand van de strategie├źn op de R-ladder (refuse, reduce, reuse) verminderen we de hoeveelheid grondstoffen die jaarlijks worden gebruikt drastisch.

Nederland moet een volledig circulaire economie hebben. Dit betekent dat we grondstoffen op een zo goed mogelijke manier zullen gebruiken en afval zullen verminderen. Om dit te bereiken, zal er een Grondstoffenwet worden ingevoerd, met verplichtingen om het gebruik van grondstoffen te verminderen.

In de Rijksbegroting zal naast de uitgavenplafonds ook een grondstoffenplafond worden opgenomen. Dit betekent dat de overheid alleen beleid en plannen kan uitvoeren die binnen dit grondstoffenplafond passen. Er moet ook een nationaal plan worden opgesteld met concrete doelstellingen om de productie en consumptie van goederen te verminderen. Duurzame opties moeten worden aangemoedigd en de prijzen van producten zullen de milieuschade weerspiegelen.

We moeten afscheid nemen van de wegwerpmaatschappij en strengere eisen stellen aan het ontwerp van nieuwe producten. Producten moeten gemaakt worden van zo min mogelijk materialen, gemakkelijk hergebruikt kunnen worden en lang meegaan. Hergebruik en reparaties moeten worden gestimuleerd, en er moet geen btw meer worden betaald op reparaties. De industrie moet verplicht worden materialenpaspoorten te gebruiken.

Het standpunt Tegengaan schaarste van grondstoffen is onderdeel van: Economische systeemverandering

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties