Straf­systeem vernieuwen


De Partij voor de Dieren vindt dat straffen streng maar rechtvaardig moeten zijn maar ook de kans moeten bieden op herstel van daders. In Nederland moeten we een beleid hebben waarin strenge straffen worden gecombineerd met maatregelen die de terugkeer in de samenleving bevorderen en herhaling van strafbare feiten voorkomen. We zijn ook voor strenge straffen voor mensen die dieren mishandelen. Dierenmishandelaars kunnen bijvoorbeeld een levenslang verbod krijgen om dieren te houden.

Geen minimumstraffen
Wij zijn geen voorstander van minimumstraffen omdat dit ingaat tegen het principe van scheiding der machten in onze rechtstaat. Het is belangrijk dat rechters vrij zijn om een passende straf op te leggen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van elk geval. Onderzoek toont aan dat landen met minimumstraffen niet effectiever zijn in het bestrijden van criminaliteit dan landen zonder, dus minimumstraffen zijn geen goed middel.

Nuttige taakstraffen
Taakstraffen kunnen nuttig zijn, maar zij mogen nooit een lachertje zijn zoals soms het geval is. Ze moeten een passende reactie zijn op het misdrijf en ervoor zorgen dat daders de ernst van het misdrijf begrijpen. Taakstraffen moeten een betekenisvolle bijdrage leveren aan het herstellen van de schade die is veroorzaakt.

Doodstraf blijft illegaal
Wij zijn tegen de doodstraf. Orde en veiligheid moeten worden gehandhaafd zonder toevlucht te nemen tot een onomkeerbaar middel zoals de doodstraf. Er kunnen fouten worden gemaakt en daarom is de doodstraf onwenselijk.

Het standpunt Strafsysteem vernieuwen is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen