Straf­systeem vernieuwen


De Partij voor de Dieren vindt dat straffen streng maar rechtvaardig moeten zijn en uitzicht moeten bieden op rehabilitatie van daders. In Nederland moeten we toe naar een straf- en resocialisatiebeleid waarin strenge sancties gecombineerd worden met maatregelen die uitzicht bieden op terugkeer in de samenleving en herhaling van een strafbaar feit zo veel mogelijk voorkomen wordt. De Partij voor de Dieren is tevens voor strenge straffen voor dierenmishandelaars. Wie dieren mishandelt, kan een levenslang houdverbod opgelegd krijgen.

Geen minimumstraffen

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van minimumstraffen. Minimumstraffen maken een inbreuk op de Trias Politica-gedachte van gescheiden machten in onze rechtstaat. Als de politiek zou besluiten minimumstraffen in te stellen, neemt de wetgever in feite plaats op de stoel van de rechter. De rechter moet echter in alle vrijheid een proportionele straf kunnen bepalen, waarbij ongelijke gevallen ook ongelijk behandeld moeten worden. Onderzoek wijst uit dat de bestrijding van criminaliteit in landen met minimumstraffen niet effectiever is dan in landen zonder minimumstraffen, oftewel, minimumstraffen zijn niet effectief als repressiemiddel.

Nuttige taakstraffen

De Partij voor de Dieren is van mening dat taakstraffen nuttig kunnen zijn. Maar zij mogen nooit een lachertje zijn zoals soms het geval is, omdat ze elke relatie met de ernst van het misdrijf lijken te missen. Taakstraffen moeten een redelijk doel dienen bijvoorbeeld een wezenlijke confrontatie met gevolgen van het misdrijf.

Doodstraf blijft illegaal

De Partij voor de Dieren is tegen de doodstraf. De orde en veiligheid moet gehandhaafd worden zonder dat men toevlucht neemt tot het ultieme en onomkeerbare middel van de doodstraf. Er worden soms fouten gemaakt en alleen al om die reden is de keuze voor een onomkeerbare straf als de doodstraf onwenselijk.

Het standpunt Strafsysteem vernieuwen is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer