Meer demo­cratie: burger­beraad


Het democratische systeem in Nederland moet worden versterkt, omdat er momenteel een grote kloof is tussen burgers en politiek en het vertrouwen in de politiek laag is. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie, zoals referenda, belangrijker worden. Het moet voor burgers gemakkelijker worden gemaakt om initiatieven te nemen en mee te beslissen.

Referenda zouden moeten worden gehouden bij belangrijke besluiten, en net als in Zwitserland zouden ze tegelijk met verkiezingen kunnen plaatsvinden. We moeten onderzoeken hoe dit mogelijk is. Ook moeten burgers elektronisch handtekeningen kunnen verzamelen voor inspraakprocedures, referenda en burgerinitiatieven via overheidswebsites.

De Partij voor de Dieren wil een correctief bindend referendum invoeren voor ingrijpende beslissingen, zoals het overdragen van bevoegdheden aan internationale instellingen zoals de Europese Unie of het sluiten van handelsverdragen met private arbitragehoven (privé rechtbanken die worden gebruikt om geschillen op te lossen buiten de reguliere rechtbanken).

Buurtverenigingen moeten een beslissende stem krijgen bij besluiten over leegstaande of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt. Burgemeesters moeten worden gekozen door de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning door de Provinciale Staten.

Het standpunt Meer democratie: burgerberaad is onderdeel van: Een rechtvaardige samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer