School­fruit op alle basis­scholen


De Partij voor de Dieren is van mening dat het goed is om schoolfruit te introduceren op alle Nederlandse basisscholen. Hierbij moet voorrang gegeven worden aan fruit dat afkomstig is uit de regionale biologische landbouw. Ook moet de voorlichting over nut en noodzaak van meer plantaardig voedsel geïntensiveerd worden.

Het standpunt Schoolfruit op alle basisscholen is onderdeel van: Preventieve gezondheidszorg