Plastic soep tegengaan


In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door de zee en de zon vallen deze plastics in kleine deeltjes uit elkaar. De deeltjes veranderen het zeewater in een wereldwijde ‘soep’ van microplastics. Vogels, vissen, schildpadden en andere dieren zien dit plastic aan voor voedsel en eten het. Ook raken dieren verstrikt in plastic afval, zoals plastic zakken en visserstuig. Steeds meer dieren sterven daardoor.

De Partij voor de Dieren wil een verbod op wegwerpplastics, zoals wegwerpbordjes, -bekers en –bestek. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen wordt uitgebreid naar álle drinkverpakkingen zoals kleine plastic (sap)flesjes en blikjes. Daarmee voorkomen we heel veel zwerfafval. Ook willen we het overdadig gebruik van verpakkingsmateriaal stevig terugdringen. En waar nog wél plastic wordt gebruikt, moet dat gerecycled zijn. Zo pakken we het probleem van plastic soep bij de bron aan.

De Partij voor de Dieren wijst al langer op ander plastic afval dat ook in de zee terecht komt, zoals ballonresten. Ook deze vorm van plastic is schadelijk voor dieren. Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor het verbieden van het oplaten van gasge­vulde ballonnen.

Het standpunt Plastic soep tegengaan is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws