Het gebruik van paarden bij sport en wedstrijden


In de omgang met paarden staat voor de Partij voor de Dieren te allen tijde het welzijn van paarden voorop en is het natuurlijk gedrag van paarden leidend. Paarden zijn kuddedieren en hebben veel baat bij contact met soortgenoten. Dat betekent dat groepshuisvesting de norm moet worden voor de huisvesting van paarden. Paarden moeten voldoende beweging krijgen en over voldoende buitenruimte (met beschutting) beschikken om hun natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Contacten met soortgenoten hoort daar uiteraard bij.

De regels die het paardenwelzijn moeten verbeteren wil de Partij voor de Dieren vastleggen in een wettelijk Paardenbesluit. Daarin zal de mogelijkheid tot het vertonen van natuurlijk gedrag de wettelijke basis vormen.

Ook moeten we stoppen met het gebruik van dwangmiddelen die pijn en stress veroorzaken in de training en dressuur. Nu is het gebruik daarvan nog schering en inslag in de paardensport. Bij springwedstrijden komt het veelvuldig voor dat paarden met geweld gedwongen worden tot niet-natuurlijke activiteiten. Een zweep is een veelgebruikt dwangmiddel bij training, dressuur en wedstrijden. Om een bit te kunnen gebruiken bij paarden moeten er vaak kiezen getrokken worden.

Er komt een minimumleeftijd waarop pony’s en paarden belast mogen worden. Want we zien dat paarden vaak te zwaar belast worden, bijvoorbeeld doordat ze op jonge leeftijd al bereden worden, of te veel gewicht moeten dragen. Dit kan tot schade aan de rug van het paard leiden. In de paardensport worden paarden gemiddeld niet ouder dan acht jaar. Het dier is dan nog maar net volwassen. Maar normaal kan een paard wel 25 tot 30 jaar oud worden.

Er komt een einde aan extreme paardensport zoals, zoals de military en springwedstrijden met steeds hogere hindernissen.

Het standpunt Het gebruik van paarden bij sport en wedstrijden is onderdeel van: Sport, tradities, kunst, media

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws