Paar­den­markten


De Partij voor de Dieren vindt dat paardenmarkten niet meer van deze tijd zijn en verboden moeten worden.

Paardenmarkten worden vaak gehouden in de buurt van lawaaiige kermisattracties en feesttenten waar de dieren veel hinder en stress van ondervinden. De markten worden veelal gehouden in het najaar en de winter wanneer het koud is of regent. Ezels kunnen niet tegen regen, maar staan net als de paarden zonder bescherming buiten.

De dieren staan urenlang vastgebonden zonder voedsel en water; in veel gevallen zelfs dag en nacht. Een groot deel van de paarden moet vervolgens nog urenlang op transport naar slachthuizen in met name Italië en Oost-Europa waar ze veelal op een dieronvriendelijke wijze worden geslacht. Ieder jaar vinden misstanden plaats op de paardenmarkten. Marianne Thieme heeft een motie ingevoerd voor verplicht cameratoezicht. De motie is aangenomen door een meerderheid van de Kamer, maar wordt door dit Kabinet nog steeds niet uitgevoerd.

Er worden veel meldingen gedaan van mishandeling en verwaarlozing van dieren die op paardenmarkten staan. Deze meldingen stranden vaak bij het Openbaar Ministerie en niet bij de rechter. Als de zaak uiteindelijk bij de rechter komt, zijn de opgelegde straffen vaak bedroevend laag. De Partij voor de Dieren vindt dat de welzijnsregels voor dieren flink moeten worden aangescherpt en dat overtredingen van die regels zwaarder moeten worden bestraft.

Het moet wettelijk mogelijk worden om een levenslang houdverbod van dieren als straf op te leggen. De opsporing van overtredingen dient een veel hogere prioriteit krijgen. Tevens wil de Partij voor de Dieren een Officier van Justitie op het gebied van dierenwelzijn, die met kennis van zaken dieren- en milieuzaken aan kan pakken.

Het standpunt Paardenmarkten is onderdeel van: Fok en handel in dieren