Strenge regels voor het houden van paarden


De Partij voor de Dieren wil regels voor het houden en het welzijn van paarden: een wettelijk Paardenbesluit.

Zowel op het gebied van huisvesting en verzorging als in de handel, op maneges en in de (top)sport zijn vele misstanden en schrijnende toestanden te vinden. Het aantal meldingen van verwaarlozing neemt jaarlijks toe. Paarden en pony's vormen een van de (vele) vergeten groepen in het dierenwelzijnsbeleid van de overheid. Dat moet veranderen. Huisvestingsnormen moeten tegemoetkomen aan de natuurlijke behoefte van het paard, zodat eenzame opsluiting tot het verleden behoort. Veel gedrags- en gezondheidsproblemen bij paarden worden veroorzaakt door ondeugdelijke huisvesting en een tekort aan lichaamsbeweging.

In een Paardenbesluit zoals de PvdD dat voor zich ziet, wordt in elk geval vastgelegd dat bij huisvesting van paarden rekening gehouden moet worden met het natuurlijke gedrag, zoals de mogelijkheid om contact te maken met soortgenoten en dagelijkse weidegang. Ook bevat het regels om het welzijn van paarden en pony's in training en bij berijden te waarborgen, zoals een minimumleeftijd waarop het dier belast mag worden en een verbod op schadelijke trainingsmiddelen. Verder moeten paardenmarkten verboden worden, om misstanden en onnodig gesleep met dieren te voorkomen.

Het standpunt Strenge regels voor het houden van paarden is onderdeel van: Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws