Eutha­nasie over­tollige dieren­tuin­dieren


Terwijl de huisvesting van dieren in dierentuinen in de afgelopen decennia is verbeterd, blijven het fokbeleid en het euthanasiebeleid van dierentuinen in Nederland de Partij voor de Dieren zorgen baren. Geregeld duiken berichten op dat dierentuinen volkomen gezonde dieren door middel van een dodelijke injectie euthanaseren. Vaak gaat het om dieren die in de dierentuinen zelf zijn geboren en destijds met de gebruikelijke vreugde door de directies en het publiek zijn begroet.

Helaas worden die dieren toch na enkele jaren gedood. De reden is dat door de natuurlijke voortplanting binnen de dierentuinen er een overschot aan bepaalde dieren ontstaat. Als deze dieren niet in andere dierentuinen geplaatst kunnen worden, wordt vervolgens besloten ze dan maar af te maken.

Een tweede reden is dat de dierentuindirecties aan internationale fokprogramma's meedoen om dieren van een bepaalde raszuiverheid te verkrijgen. Daar passen op zeker moment hun eigen dieren niet meer goed bij, zodat men van ze af wil.

De Partij voor de Dieren vindt euthanasie van gezonde dieren, waarvoor de dierentuin door aankoop of door eigen fokkerij bewust de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, ethisch niet verdedigbaar. Op dit punt deugt de ethische code van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) niet, die toestaat dat dierentuinen blijven fokken met dieren aan wie 'binnen de collectie geen geëigende plaats meer kan worden geboden'.

Het standpunt Euthanasie overtollige dierentuindieren is onderdeel van: Circus, dierentuin, dolfinarium, kinderboerderij

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer