Duurzaam onderwijs op basis- en middelbare school


De basis voor een duurzame en gezonde samenleving wordt al op school gelegd. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen moeten leraren goed worden opgeleid en moeten zij een salaris krijgen dat past bij het belangrijke werk dat zij doen. De onderwerpen duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn zijn de pijlers van de omslag naar een duurzame samenleving die nog deze generatie moet plaatsvinden. Deze kennisgebieden moeten een vast onderdeel worden van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. Ook in de opleiding van leraren wordt hier adequaat aandacht aan besteed. Kinderen leren als verantwoordelijke burgers om te gaan met de aarde, al haar bewoners en haar schaarse grondstoffen. Concreet betekent het ook dat kinderen de kans krijgen zelf voedsel te telen, zoals in een schooltuin. Ze leren waar hun eten vandaan komt en wat gezonde voeding is. Bij een gezond leven horen verder ook schoolzwemmen en sportlessen.

Basisscholen en middelbare scholen moeten lessen aanbieden in mediawijsheid waarin scholieren leren om te gaan met internet en andere media. Ook filosofie moet opgenomen worden in het standaard curriculum, en er moet meer tijd komen voor kunst en drama.

Met name het vak economie is aan een grondige herziening toe en dient nadrukkelijk rekening te houden met de ecologische schuld die we opbouwen door onze economische activiteiten. Het vak economie dient uit te gaan van de ecologische grenzen van de enige aardbol waar we op leven. De huidige curriculumherziening is daarvoor een uitgelezen kans.

Het standpunt Duurzaam onderwijs op basis- en middelbare school is onderdeel van: Onderwijs

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws