Duurzaam en gezond onderwijs


De huidige problemen in het onderwijs zijn het resultaat van opeenvolgende vernieuwingen. Door de vele bezuinigingen en fusies zijn leerfabrieken ontstaan waar persoonlijke aandacht ver te zoeken is. De Partij voor de Dieren stelt de menselijke maat voorop: scholing moet toegankelijk zijn en gebaseerd op aanleg, belangstelling en talenten van het kind. De Partij voor de Dieren wil: Leren voor een gezonde toekomst. Een duurzame en gezonde samenleving begint op school.

De Partij voor de Dieren stelt de volgende maatregelen voor:

  • Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van prioriteiten. Geen onderwijs dat gebaseerd is op standaardisatie, controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen.
  • De urennormen vervallen, scholen kunnen zelf de hoeveelheid uren afstemmen op de exameneisen.
  • Onderwijs wordt toegesneden op de menselijke maat. Daarbij gedijen zowel leerlingen als leraren. Fusies tot schoolfabrieken zijn niet meer aan de orde. Het aantal leerlingen per klas wordt verkleind en de werkdruk van leraren moet worden beperkt. We halen inspiratie uit het Finse model, waarbij samenwerking belangrijker is dan competitie, ruimte is voor maatwerk en docenten vrijheid en autonomie genieten. In het Finse model zijn alle docenten universitair geschoold. Belangrijk is oog te houden voor de Nederlandse situatie en inzichten. Een goede leraar is niet per se wetenschappelijk geschoold. Wel is het van belang blijvend te investeren in opleiding en bijscholing van docenten. Leraren krijgen het salaris dat past bij de belangrijke taak die ze vervullen.
  • Duizenden kinderen zitten thuis en raken in een isolement doordat is bezuinigd op passend onderwijs. We moeten veel meer investeren in aangepaste lesprogramma’s, zodat geen kind tussen wal en schip valt. Ook programma’s en speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen worden ondersteund.
  • Basisscholen krijgen de vrijheid af te zien van de eindtoets als zij op een andere manier kunnen aantonen dat aan de eisen is voldaan.
  • Het wordt eenvoudiger voor scholen om zelfstandig te opereren, buiten het groter verband van een scholengemeenschap.
  • Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs.
  • De invloed van de fossiele industrie op het onderwijs moet volledig worden uitgebannen. Leerlingen moeten worden beschermd tegen de invloed van bedrijven die een winstmodel hebben dat lijnrecht in gaat tegen de belangen van toekomstige generaties.

Het standpunt Duurzaam en gezond onderwijs is onderdeel van: Onderwijs

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws