Terug­houdend zijn in maaien en baggeren


Het maaien, baggeren en schonen van wateren gebeurt vooral om de waterafvoercapaciteit in stand te houden. De Partij voor de Dieren wil hierin terughoudend zijn, maar als opschonen echt noodzakelijk is, moet worden toegezien op een zorgvuldige omgang met de dieren en hun leefomgeving. Voor de dieren die in en om het water leven zijn de werkzaamheden voor dit waterbeheer, zoals maaien en baggeren, meestal levensbedreigend. Vogels, vissen en amfibieƫn raken gewond of worden gedood. Ook verliezen veel dieren hun nesten, eieren en beschutting langs de kant en in het water. Zo blijkt uit onderzoek van Alterra uit 2006 dat het aantal vissen direct na het gebruik van een baggerpomp met 52% en vervolgens na zes weken met 74% gedaald kan zijn. Op dit moment wordt baggeren volgens een vast tijdschema ingepland, ongeacht de dieren die in het gebied leven. Dit automatisme moet doorbroken worden. Maatwerk is nodig: sloten hoeven niet meer keren per jaar op de kop. Bovendien is er onderzoek nodig om te bepalen welke methoden het minste dierensterfte en dierenleed veroorzaken. Ook ecologisch gezien betekent het huidige opschonen een drastische ingreep in de ontwikkeling van soorten zoals die in en om het water plaatsvindt. Gelet op deze overwegingen stelt de PvdD een Nee, tenzij-beleid voor: niet schonen of baggeren, tenzij het voor de waterafvoer of waterkwaliteit aantoonbaar noodzakelijk is. Ook kan het nodig zijn om in te grijpen om de leefsituatie van een bedreigde soort te behouden door bijvoorbeeld de verruiging aan de kant tegen te gaan.

Het standpunt Terughoudend zijn in maaien en baggeren is onderdeel van: Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer