Terug­houdend zijn in maaien en baggeren


Het maaien, baggeren en opschonen van wateren gebeurt vooral zodat het water goed afgevoerd kan worden. De Partij voor de Dieren wil hierin terughoudend zijn, maar als opschonen echt noodzakelijk is, mag dit alleen gebeuren als het niet schadelijk is voor dieren en hun leefomgeving. Voor de dieren die in en om het water leven zijn de werkzaamheden meestal levensbedreigend. Vogels, vissen en amfibieƫn raken gewond of worden gedood. Ook verliezen veel dieren hun nesten, eieren en beschutting langs de kant en in het water.

Op dit moment wordt baggeren volgens een vast tijdschema ingepland, hierbij wordt geen rekening gehouden met de dieren die in het gebied leven. Dit automatisme moet doorbroken worden. Bovendien is er onderzoek nodig om te bepalen welke methoden het minste dierensterfte en dierenleed veroorzaken. Ook ecologisch gezien betekent het huidige opschonen een drastische ingreep in de ontwikkeling van soorten zoals die in en om het water plaatsvindt. Gelet op deze overwegingen stelt de PvdD een 'nee, tenzij'-beleid voor: niet schonen of baggeren, tenzij het voor de waterafvoer of waterkwaliteit aantoonbaar noodzakelijk is. Ook kan het nodig zijn om in te grijpen om de leefsituatie van een bedreigde soort te behouden door bijvoorbeeld de verruiging aan de kant tegen te gaan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen