Inter­na­ti­onaal mili­eu­beleid


Nederland moet het goede voorbeeld geven en voorop gaan lopen met ambitieuze afspraken in internationale milieuverdragen. De huidige internationale verdragen op het gebied van biodiversiteit en klimaat worden niet of nauwelijks nageleefd. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die landen dragen voor het leefbaar houden van de aarde moet vertaald worden naar harde, afdwingbare afspraken. Landen die zich niet houden aan afspraken in milieuverdragen moeten internationaal tot de orde worden geroepen. Om resultaat te boeken bij internationale conferenties moet Nederland coalities met andere landen vormen voor het stellen van ambitieuze internationale doelen. Deze coalitielanden gaan de beoogde doelen in ieder geval zelf implementeren - los van het resultaat van de conferentie. Ook moeten in toekomstige verdragen concrete tussendoelen opgenomen worden. Nederland moet zich verder sterk maken voor de oprichting van een Internationaal Milieugerechtshof in Den Haag.

Het standpunt Internationaal milieubeleid is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws