Partij voor de Dieren stuurt wets­voorstel tegen ecocide naar Tweede Kamer en Raad van State


5 december 2023

Vertrekkend Tweede Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren heeft zijn eerder aangekondigde Wet Strafbaarstelling Ecocide ingediend bij de Tweede Kamer en de Raad van State. Met deze wet wordt het op grote schaal beschadigen van ecosystemen strafbaar.

Ecocide is letterlijk ‘het doden (cide) van ons huis (oikos)’. Het toevoegen van dit begrip in het strafrecht betekent dat bestuurders van bedrijven persoonlijk strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor handelen of nalaten dat resulteert in ecocide.

“We introduceren hiermee een nieuwe, broodnodige norm in het strafrecht. Milieu heeft een intrinsieke waarde en ernstige aantasting van dat milieu, door menselijk handelen of juist door niet te handelen, moet strafbaar worden”, licht Kamerlid Van Raan toe.

Van Raan benadrukt dat het om veroorzakers van ernstige en wijdverbreide, danwel ernstige en langdurige of onomkeerbare milieuschade gaat. “Dit wetsvoorstel weerspiegelt heersende opvattingen in de samenleving en bestraft gedrag dat in strijd is met die opvattingen. Gezien de huidige maatschappelijke opinie over het belang van klimaat, natuur en milieu is het uitblijven van straffen voor ernstige milieuschade niet langer gerechtvaardigd.”

Ook wijst Van Raan op de afschrikwekkende functie van het strafbaar stellen van ecocide en daarmee op de preventieve werking. “Beter nog dan milieuschade bestraffen, is toekomstige ecocide voorkomen. De huidige milieuwetgeving doet dat onvoldoende, terwijl de ernst van de biodiversiteits-, klimaat- en vervuilingscrises toeneemt.”

De wet sluit nauw aan bij het op 16 november 2023 bereikte EU akkoord over de herziene richtlijn milieucriminaliteit. Hierin wordt lidstaten opgedragen om ernstige milieumisdrijven die vergelijkbaar zijn met ecocide, zwaar te bestraffen.

Burgers en experts geraadpleegd
Het wetvoorstel werd afgelopen zomer opengesteld voor internetconsultatie, om suggesties binnen te halen en geïnteresseerde burgers te betrekken bij het thema. Ruim 300 reacties zijn verwerkt. Ook zijn nationale en internationale experts geraadpleegd om de wet vorm te geven. De wet is in nauwe samenwerking met juristen Femke Wijdekop, Judith Alkema en Abel van Wijk tot stand gekomen.

Bekijk hier de voortgang van de wet.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren behaalt 3 zetels in de Tweede Kamer

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bekend. De Partij voor de Dieren haalt 3 zetels in de Tweede Kamer. Bedankt aa...

Lees verder

Partij voor de Dieren draagt Europarlementariër Anja Hazekamp opnieuw voor als lijsttrekker voor EU-verkiezingen

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren draagt Anja Hazekamp opnieuw voor als lijsttrekker voor de Europese verkiezing...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief