Gods­dienst­vrijheid


De vrijheid van godsdienst of andere levensbeschouwingen is een groot goed dat bescherming verdient. Deze vrijheid is echter niet absoluut. Het Europees verdrag van de rechten van de mens en onze grondwet beperken deze vrijheid indien handelingen in strijd zijn met de wet, openbare orde en veiligheid of openbare zeden. De PvdD is daarom van mening dat er een verbod op onverdoofd slachten dient te komen. De PvdD is voor het loslaten van de strafbaarstelling van godslastering. Een dergelijk verbodsartikel is niet in lijn met de vrijheid van meningsuiting en niet in lijn met het uitgangspunt dat er een scheiding dient te zijn tussen kerk en staat.

Het standpunt Godsdienstvrijheid is onderdeel van: Maatschappij en ethiek