Gene­tische mani­pu­latie en klonen van dieren


De Partij voor de Dieren is tegen het klonen en genetisch manipuleren van dieren. Het genetisch veranderen van dieren is niet te verenigen met de lichamelijke integriteit en moet daarom principieel afgewezen worden. De erfelijke eigenschappen van dieren hebben zich ontwikkeld in een langdurig proces. Hierdoor hebben dieren zich optimaal aan elkaar en aan de natuurlijke omstandigheden van hun omgeving aangepast en is een dynamisch evenwicht tussen de diverse levensvormen ontstaan. De genetische manipulatie van dieren en het toepassen daarvan voor technologische doeleinden (biotechnologie) vormt een drastische breuk in het natuurlijke ecosysteem.
In Nederland worden ieder jaar meer dan honderdduizend dieren, vooral muizen en ratten, gebruikt in biotechnologische experimenten. Genetische manipulatie is een techniek die veel dieren kost: er zijn gemiddeld 150 dieren nodig om één transgene lijn te maken.

Vooral de moederdieren hebben ernstig te lijden onder de handelingen die worden uitgevoerd om de zogenaamde transgene dieren te maken, maar ook de nakomelingen die met genetische defecten geboren worden, zijn zelfs voordat er experimenten op hen worden verricht al in hun lichamelijke integriteit aangetast. Genetische manipulatie heeft de afgelopen jaren bovendien geleid tot een stijging van het totale aantal dierproeven.

Wij pleiten voor een verbod op genetische manipulatie en klonen van dieren. Ook moet er een Europees importverbod komen op gekloonde en genetisch gemanipuleerde dieren, hun nakomelingen en producten die van deze dieren worden gemaakt. Nederland moet zich actief inzetten voor een wereldwijd traceersysteem om de handel in gekloonde dieren te kunnen controleren. Zolang er geen verbod op het verrichten van deze experimenten is gerealiseerd, moet het wettelijk verankerde "Nee, tenzij"-principe strikt worden gehandhaafd.
De Partij voor de Dieren pleit verder voor de volgende maatregelen:

  • Een verbod op het patenteren van leven, op ethische gronden.
  • Zolang er geen verbod op biotechnologie bij dieren gerealiseerd is, blijft de procedure rond de vergunningverlening openbaar. Er komen ethische criteria waarin de belangen van het dier nadrukkelijk worden meegewogen. Het belang van het onderzoek wordt steeds in een brede maatschappelijke context beoordeeld.
  • Alle gegevens die voortkomen uit biotechnologische onderzoeken bij dieren worden openbaar gemaakt. Resultaten van onderzoek worden meegenomen in de bespreking van de vervolgaanvraag van voorstellen die voortbouwen op eerder biotechnologisch onderzoek. Indien de resultaten geen belangrijke informatie opleveren, wordt de vervolgaanvraag bij voorbaat afgewezen.
  • Er wordt een centrale databank ingericht waarin alle beschikbare kennis over de gevolgen van genetische manipulatie bij dieren verzameld wordt. Deze data worden gebruikt bij het besluitvormingsproces rond nieuwe vergunningverleningen.

Het standpunt Genetische manipulatie en klonen van dieren is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer