Belas­ting­stelsel vergroenen


De Partij voor de Dieren pleit voor een sterke vergroening van het belastingstelsel. In plaats van arbeid willen wij milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten. Deze belasting op de Bruto Onttrokken Waarde (BOW) wordt analoog aan de BTW vormgegeven. Op termijn wil de Partij voor de Dieren dat de BOW de BTW vervangt.
Met de BOW genereren we belastinginkomsten en geeft het belastingsysteem de gewenste prikkels voor een duurzame leefwijze. Door de inkomensbelasting evenredig te verlagen creëren we tegelijkertijd een goed arbeidsklimaat. De opbrengsten van deze fiscale vergroening gebruiken we om te investeren in groene innovatie en om de milieueffecten van onze economie te compenseren.
Daarnaast kunnen we jaarlijks vijf tot tien miljard euro besparen door in Nederland en Europa milieuschadelijke subsidies en kortingen af te schaffen. Dit creëert een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers en moedigt groene innovatie aan.
De Partij voor de dieren pleit dan ook voor de volgende maatregelen:

 • De belastingkortingen voor producten en (groot-)verbruikers van fossiele energie moeten worden afgeschaft.
 • De bestaande milieubelastingen moeten worden verhoogd, de belastingen die zijn afgeschaft, zoals dat met de verpakkingenbelasting in 2013 is gebeurd, moeten weer worden ingevoerd.
 • De landbouwvrijstelling moet worden afgeschaft, behalve voor biologische en biodynamische bedrijven.
 • Er moet een extra CO2-belasting op producten en diensten komen.
 • De energiebelasting moet worden gedifferentieerd: kolenstroom moet duurder worden dan gas, groene stroom moet minder belast worden. Dit betekent dat niet de output op een generieke manier wordt belast, maar de input op een specifiek manier. Hoe vervuilender de methode van energieopwekking, hoe hoger de belasting. Dit is de zogenaamde ‘inputbelasting’.
 • Het degressieve element van de energiebelastingen, waardoor grootgebruikers relatief weinig en kleingebruikers relatief veel belasting betalen, moet uit het stelsel van energiebelastingen.
 • De accijnsvrijstelling voor rode diesel, LPG en kerosine moet in zijn geheel worden afgeschaft.
 • Sierteelt moet onder het hoge Btw-tarief vallen.
 • De hogere kosten voor grondstoffen moeten worden gecompenseerd door lagere kosten voor arbeid.
 • De Cultuurfondsen moeten net als de Groenfondsen een belastingvoordeel krijgen
 • Het wordt fiscaal goedkoper om te bouwen in reeds bestaande bebouwde ruimte. Denk aan renovaties, bouwen op eigen erf, tiny houses (verplaatsbare kleine huizen), et cetera.
 • Er moet een heffing komen op het bebouwen van eerder onbebouwde grond. De hoogte van die heffing wordt bepaald door de maatschappelijke waarde van de verloren open ruimte.
 • De belastingvrijstelling voor werkgeversvergoedingen voor reiskosten met het openbaar vervoer blijft bestaan.
 • De fiscale stimulering van fietsen blijft behouden.
 • Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met tijdstip en plaats van het autoverkeer. De privacy van de gebruiker wordt daarbij gegarandeerd.
 • Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer.
 • De negatieve milieueffecten van vliegverkeer moeten worden belast. Op dit moment zit er geen Btw-tarief op vliegtickets. Vliegtickets moeten onder het hoge Btw-tarief komen te vallen. Daarnaast voert Nederland een gebruiksbelasting op vliegtuigbrandstof in en gaat deze ook bepleiten in de Europese Unie.
 • Nederland stopt het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, en maakt alle deals (taks rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar.

Zaken die waardevol zijn, moeten onder het verlaagd Btw-tarief vallen. Wanneer de nieuwe Europese Btw-richtlijn ingaat, is het mogelijk om van meer goederen en diensten als lidstaat zelf vast te stellen of iets onder het lage of hoge Btw-tarief komt te vallen. Zo moet bijvoorbeeld de dierenarts voor huisdieren onder het verlaagde tarief komen te vallen.

Het standpunt Belastingstelsel vergroenen is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws