Belas­ting­stelsel vergroenen


De Partij voor de Dieren pleit voor een sterke vergroening van het belastingstelsel. In plaats van arbeid willen wij milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen belasten. Deze belasting op de Bruto Onttrokken Waarde (BOW) wordt analoog aan de BTW vormgegeven. Op termijn wil de Partij voor de Dieren dat de BOW de BTW vervangt.
Met de BOW genereren we belastinginkomsten en geeft het belastingsysteem de gewenste prikkels voor een duurzame leefwijze. Door de inkomensbelasting evenredig te verlagen creëren we tegelijkertijd een goed arbeidsklimaat. De opbrengsten van deze fiscale vergroening gebruiken we om te investeren in groene innovatie en om de milieueffecten van onze economie te compenseren.
Daarnaast kunnen we jaarlijks vijf tot tien miljard euro besparen door in Nederland en Europa milieuschadelijke subsidies en kortingen af te schaffen. Dit creëert een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers en moedigt groene innovatie aan.
De Partij voor de dieren pleit dan ook voor de volgende maatregelen:

 • De belastingkortingen voor producten en (groot-)verbruikers van fossiele energie moeten worden afgeschaft.
 • De bestaande milieubelastingen moeten worden verhoogd, de belastingen die recent zijn afgeschaft zoals de verpakkingenbelasting moeten weer worden ingevoerd.
 • Er moet een heffing komen op het bebouwen van eerder onbebouwde grond. De hoogte van die heffing wordt bepaald door de maatschappelijke waarde van de verloren open ruimte.
 • De landbouwvrijstelling moet worden afgeschaft, behalve voor biologische bedrijven.
 • Er moet een CO2-belasting op producten en diensten komen.
 • De energiebelasting moet worden gedifferentieerd: kolenstroom moet duurder worden dan gas, groene stroom moet minder belast worden.
 • De accijnsvrijstelling voor rode diesel, LPG en kerosine moet in zijn geheel worden afgeschaft.
 • Sierteelt moet onder het hoge BTW-tarief vallen.
 • De hogere kosten voor grondstoffen moeten worden gecompenseerd door lagere kosten voor arbeid.
 • De Groen- en Cultuurfondsen moeten een heffingskorting krijgen van 1,3% en de vrijstelling van vermogensrendementsheffing moet worden hersteld.
 • Het wordt fiscaal goedkoper om te bouwen in reeds bestaande bebouwde ruimte. Denk aan renovaties, bouwen op eigen erf, tiny houses (verplaatsbare kleine huizen), et cetera. Bouwen op eerder onbebouwde grondpercelen wordt duurder.
 • De belastingvrijstelling voor werkgeversvergoedingen voor reiskosten met het openbaar vervoer blijft bestaan.
 • De fiscale stimulering van fietsen blijft behouden.
 • Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met tijdstip en plaats van het autoverkeer. De privacy van de gebruiker wordt daarbij gegarandeerd.
 • Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer van 15 cent.
 • De negatieve milieueffecten van vliegverkeer worden in de prijs van vliegtickets verwerkt. Nederland voert deze accijns zelf in en gaat deze ook bepleiten in de Europese Unie.
 • Nederland stopt het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, en maakt alle deals (taxrulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar.

Het standpunt Belastingstelsel vergroenen is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws
Bijdragen Moties Nieuws