Ener­gie­zuinig wonen


Energiebesparing is de goedkoopste en eerst in aanmerking komende stap naar een duurzaam energiebeleid. De Partij voor de Dieren wil dat bestaande woningen energiezuinig worden gemaakt en dat waar mogelijk ook op wijkniveau energiegebruik wordt geminimaliseerd, bijvoorbeeld via systemen voor hergebruik van restwarmte.

Het standpunt Energiezuinig wonen is onderdeel van: Energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen