Einde aan huidige vorm dierentuin


De Partij voor de Dieren vindt dat dierentuinen in hun huidige vorm niet meer van deze tijd zijn.

We willen ze omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

We juichen het van harte toe dat mensen meer te weten willen komen over (wilde) dieren. Daarnaast zijn we er voorstander van om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Maar met literatuur, documentaires en prachtige 3D-films krijgt een kind een beter beeld van hoe de dieren in het wild leven in plaats van in gevangenschap.

Voor het behoud van soorten is de strijd tegen het verdwijnen van leefgebieden van dieren het belangrijkste - een strijd die de Partij voor de Dieren als geen ander voert. Fokprogramma’s van dierentuinen zijn helaas niet succesvol als het gaat om het herstel van populaties. Wel ontstaan er als gevolg van de fokprogramma’s overschotten aan dieren. Daardoor worden er jaarlijks duizenden gezonde dieren afgemaakt in Europese dierentuinen - ook in Nederland.

Daarbij wijzen steeds meer experts op de aantasting van het welzijn van dieren die gehouden worden in de dierentuin. Een documentaire van de BBC wees uit dat 80% van de carnivoren in gevangenschap gestoord (stereotype) gedrag vertoont. Te allen tijde zullen aangescherpte huisvestingseisen moeten gelden die de natuurlijke leefomstandigheden zoveel mogelijk benaderen.

Dit alles betekent niet per se dat er geen bezoekers meer welkom zijn maar dat de functie van de dierentuin wat ons betreft verandert en dat de belangen van de dieren voorop staan.

Het standpunt Einde aan huidige vorm dierentuin is onderdeel van: Circus, dierentuin, dolfinarium, kinderboerderij

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws