Bezui­ni­gingen op dieren­po­litie


Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 pleiten wij voor een Dierenpolitie. Sinds de komst van het meldnummer 144 van de Dierenpolitie wordt er aanzienlijk meer dierenleed gemeld. Verwaarloosde en mishandelde dieren worden veel vaker bij hun eigenaren weggehaald en daders worden vaker bestraft.
We zijn het daarom niet eens met de bezuiniging op de Dierenpolitie. Wij blijven pleiten voor een goed functionerende Dierenpolitie met voldoende mogelijkheden om adequaat op te treden. Bij het Functioneel Parket moet verder ook een officier van justitie op het gebied van dierenmishandeling worden aangesteld. De Partij voor de Dieren vindt bovendien dat de Dierenpolitie niet alleen het houden van gezelschapsdieren zou moeten kunnen controleren, maar ook het welzijn van dieren in de veehouderij. Nu is dat niet het geval. De Partij voor de Dieren wil dus niet dat de Dierenpolitie wordt ingekrompen, maar juist wordt uitgebreid.

Het standpunt Bezuinigingen op dierenpolitie is onderdeel van: Mishandeling en verwaarlozing