Strikte welzijn­s­eisen bij gebruik dieren als kunst­object


De Partij voor de Dieren is van mening dat bij het gebruik van levende dieren het doel van het gebruik kritisch moet worden beoordeeld en moet worden afgewogen tegen de consequenties voor het dier.

Verder vindt de Partij voor de Dieren dat er welzijnseisen gesteld moeten worden aan het gebruik van dieren voor kunst- of amusementsdoeleinden. De handelingen moeten niet strijdig zijn met de aard en het natuurlijk gedrag van de dieren en mogen hun welzijn en gezondheid niet schaden of angst en stress veroorzaken. Er dient daarom een toetsingskader ontwikkeld te worden op basis waarvan bepaald kan worden of het verantwoord is om levende dieren in te zetten voor kunst- en amusementsdoeleinden.

Het standpunt Strikte welzijnseisen bij gebruik dieren als kunstobject is onderdeel van: Sport, tradities, kunst, media

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen