Vredes­missies, geen gevechts­missies


De Partij voor de Dieren wil op het gebied van defensie in beginsel geen gevechtsmissies. Om conflicten te voorkomen moeten we de aarde duurzaam beheren en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. Militair ingrijpen is zelden een oplossing en leidt vaak tot een verergerd conflict, ten koste van talloze mensenlevens. Missies moeten gericht zijn op een eerlijker verdeling van natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Daarom steunt de Partij voor de Dieren wel vredesoperaties van de Verenigde Naties als deze legitiem, proportioneel en effectief zijn. Nederland moet daarnaast de volledige zeggenschap over haar eigen krijgsmacht behouden en de leeftijd waarop militairen uitgezonden mogen worden moet verhoogd worden van 18 naar 21 jaar. Defensie moet zich op iedere wijze onthouden van het actief rekruteren van minderjarigen, ook in het kader van voorbereidende militaire opleidingen.

Het standpunt Vredesmissies, geen gevechtsmissies is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen