Circus, dierentuin, dolfi­narium, kinder­boer­derij


 • Dolfinaria
  In het Dolfinarium worden dolfijnen gehouden die kunstjes moeten doen voor het publiek. De Partij voor de Dieren vindt dat het Dolfinarium in dat opzicht niet anders is dan een circus. Het verbod om wilde dieren kunstjes te laten doen in circussen zou ook moeten gelden voor het Dolfinarium. De Partij voor de Dieren vindt dat het Dolfinarium moet stoppen met het houden van dolfijnen en andere zeezoogdieren voor vermaak. Het Dolfinarium kan dienen als tijdelijke opvang voor zeezoogdieren in nood. Dolfijnen kunstjes laten doen voor publiek hoort daar niet bij.


  Meer informatie
 • Einde aan huidige vorm dierentuin

  De Partij voor de Dieren vindt dat dierentuinen in hun huidige vorm niet meer van deze tijd zijn.

  We willen ze omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

  We juichen het van harte toe dat mensen meer te weten willen komen over (wilde) dieren. Daarnaast zijn we er voorstander van om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Maar met literatuur, documentaires en prachtige 3D-films krijgt een kind een beter beeld van hoe de dieren in het wild leven in plaats van in gevangenschap.

  Voor het behoud van soorten is de strijd tegen het verdwijnen van leefgebieden van dieren het belangrijkste - een strijd die de Partij voor de Dieren als geen ander voert. Fokprogramma’s van dierentuinen zijn helaas niet succesvol als het gaat om het herstel van populaties. Wel ontstaan er als gevolg van de fokprogramma’s overschotten aan dieren. Daardoor worden er jaarlijks duizenden gezonde dieren afgemaakt in Europese dierentuinen - ook in Nederland.

  Daarbij wijzen steeds meer experts op de aantasting van het welzijn van dieren die gehouden worden in de dierentuin. Een documentaire van de BBC wees uit dat 80% van de carnivoren in gevangenschap gestoord (stereotype) gedrag vertoont. Te allen tijde zullen aangescherpte huisvestingseisen moeten gelden die de natuurlijke leefomstandigheden zoveel mogelijk benaderen.

  Dit alles betekent niet per se dat er geen bezoekers meer welkom zijn maar dat de functie van de dierentuin wat ons betreft verandert en dat de belangen van de dieren voorop staan.

  Meer informatie
 • Euthanasie overtollige dierentuindieren

  Terwijl de huisvesting van dieren in dierentuinen in de afgelopen decennia is verbeterd, blijven het fokbeleid en het euthanasiebeleid van dierentuinen in Nederland de Partij voor de Dieren zorgen baren. Geregeld duiken berichten op dat dierentuinen volkomen gezonde dieren door middel van een dodelijke injectie euthanaseren. Vaak gaat het om dieren die in de dierentuinen zelf zijn geboren en destijds met de gebruikelijke vreugde door de directies en het publiek zijn begroet.

  Helaas worden die dieren toch na enkele jaren gedood. De reden is dat door de natuurlijke voortplanting binnen de dierentuinen er een overschot aan bepaalde dieren ontstaat. Als deze dieren niet in andere dierentuinen geplaatst kunnen worden, wordt vervolgens besloten ze dan maar af te maken.

  Een tweede reden is dat de dierentuindirecties aan internationale fokprogramma's meedoen om dieren van een bepaalde raszuiverheid te verkrijgen. Daar passen op zeker moment hun eigen dieren niet meer goed bij, zodat men van ze af wil.

  De Partij voor de Dieren vindt euthanasie van gezonde dieren, waarvoor de dierentuin door aankoop of door eigen fokkerij bewust de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, ethisch niet verdedigbaar. Op dit punt deugt de ethische code van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) niet, die toestaat dat dierentuinen blijven fokken met dieren aan wie 'binnen de collectie geen geëigende plaats meer kan worden geboden'.

  Meer informatie
 • Strengere welzijnseisen dieren op kinderboerderij

  Kinderboerderijen zouden een educatieve functie kunnen hebben als kinderen er leren hoe ze met dieren moeten omgaan. Maar het welzijn van de gehouden dieren is vaak beneden de maat. Daarom moeten er strengere wettelijke eisen komen voor het welzijn van dieren in kinder- en stadsboerderijen.

  Kinderboerderijen moeten hun dieren goed huisvesten en verzorgen, passend bij het natuurlijke gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat dieren voldoende ruimte hebben, dat sociale dieren in groepen worden gehouden en dat er alleen diersoorten worden gehouden die naar hun aard geschikt zijn voor een kinder- of stadsboerderij.

  Exotische dieren als wallaby's en lama's horen er niet thuis. Vaak wordt er door kinderboerderijen gefokt met de dieren om in het voorjaar jonge dieren te hebben. Dit lijkt leuk voor het publiek, maar de overtollige dieren moeten aan het einde van de zomer weg van de kinderboerderij en komen dan in de handel terecht. Daarom moet er een strenger fokbeleid komen, waarbij dieren die op de kinderboerderij worden geboren, niet langer naar de slacht worden afgevoerd.

  Meer informatie
 • Uitbreiding verbod wilde dieren in circus

  De Partij voor de Dieren is blij met het verbod op wilde zoogdieren in het circus. Dit gaat, wat de Partij voor de Dieren betreft, echter nog niet ver genoeg en daarom pleiten wij voor een regeling die ook het gebruik van andere grote zoogdieren, reptielen en vogels in het circus verbied.

  De Partij voor de Dieren vindt vermaak van mensen geen rechtvaardiging om (wilde) dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier. In een aantal circussen worden nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven leiden. De optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek als het gaat om de omgang met dieren.

  Meer informatie

Het standpunt Circus, dierentuin, dolfinarium, kinderboerderij is onderdeel van: Dierenrechten in de Grondwet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws