Circu­laire economie


De dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde overschrijden, Earth Overshoot Day, viel in 1980 op 14 december. In 2018 viel deze dag al op 1 augustus. Daarmee is het ecologische tekort opgelopen tot meer dan 40%. Alles wat we de rest van het jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties.

Het is dus van groot belang dat we zuinig omgaan met grondstoffen. Hergebruik kan hierin een rol spelen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er strenge eisen worden gesteld aan het ontwerp van producten, zodat zo min mogelijk materialen gebruikt worden en dat deze ook eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Nieuwe producten moeten wat ons betreft voor een groot deel uit gerecyclede materialen bestaan en een zo lang mogelijke levensduur hebben. Ook willen we leaseconstructies, waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product en de klant alleen een dienst afneemt, stimuleren.

De PvdD wil bovendien statiegeld uitbreiden tot frisdrankblikjes en kleine flesjes. De huis-aan-huisverspreiding van drukwerk wordt vervangen door een opt-in systeem: je ontvangt geen folders of kranten, tenzij je daar met een ja-ja-sticker op je brievenbus om vraagt.

Het standpunt Circulaire economie is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Esther Ouwehand waar­schuwt tegen terugkeer naar business as usual

De enige economie die houdbaar is in de toekomst, is een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde

Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, draagt deze Prinsjesdag een krijtstreep maatpak met daarop de waarschuwing dat een terugkeer naar het "oude normaal" onacceptabel is na de Covid-19 crisis. "De crisis van dit moment is een keerpunt, maar is zeker geen aanleiding om terug te keren naar business as usual. Toch lijkt het regeringsbeleid vooral gericht op symptoombestri...

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen