Circu­laire economie


De dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de Aarde overschrijden, Earth Overshoot Day, viel in 1980 op 8 november. In 2023 valt deze dag al op 2 augustus. Alles wat we de rest van het jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties. De Nederlandse Overshoot Day viel in 2023 zelfs al op 12 april. Als iedereen wereldwijd zou leven zoals wij in Nederland, dan zouden we 3,6 aardbollen nodig hebben. Maar we hebben er maar één.

Het is dus van groot belang dat we zuinig omgaan met grondstoffen. De Partij voor de Dieren benadrukt daarom het belang van minder grondstoffengebruik en grondstoffenhergebruik. Wij pleiten bijvoorbeeld voor consuminderen, het terugdringen van wegwerpproducten en hergebruik en refill de norm maken. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er strenge eisen worden gesteld aan het ontwerp van producten, zodat zo min mogelijk materialen gebruikt worden en deze ook eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Ook moeten nieuwe producten wat ons betreft voor een groot deel uit gerecyclede materialen bestaan en een zo lang mogelijke levensduur hebben. En we willen leaseconstructies stimuleren, waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product en de klant alleen een dienst afneemt.

De Partij voor de Dieren wil bovendien het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes uitbreiden naar álle drinkverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons. En de huis-aan-huisverspreiding van drukwerk wordt vervangen door een opt-in systeem: je ontvangt geen folders of kranten, tenzij je daar met een ja-ja-sticker op je brievenbus om vraagt.

Het standpunt Circulaire economie is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws