Vergroening van BTW


De Partij voor de Dieren wil een sterke vergroening van het belastingstelsel. In plaats van arbeid willen wij milieuvervuilende producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen en energie belasten. Deze belasting op de Bruto Onttrokken Waarde (BOW) wordt analoog aan de BTW vormgegeven. Zo genereren we belastinginkomsten en geeft het belastingsysteem de gewenste prikkels voor een duurzame leefwijze. Op termijn kan de BOW de BTW vervangen.
Door de inkomensbelasting evenredig te verlagen creëren we een goed arbeidsklimaat. De opbrengsten van de vergroening van ons belastingsysteem gebruiken we om te investeren in groene innovatie en om de negatieve milieueffecten van onze economie te compenseren.

Het standpunt Vergroening van BTW is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen