Anja Hazekamp


De Groningse Anja (1968, woonplaats Brussel) is bioloog en dierenbeschermer. In 2014 werd zij verkozen tot lid van het Europees Parlement en bereikte zij samen met de Partij voor de Dieren een nieuwe mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis werd een partij voor dieren verkozen in een internationaal parlement. In 2019 werd zij herkozen als Europarlementariër namens de PvdD. Anja Hazekamp is 1 van de 2 vrouwelijke lijsttrekkers voor de aankomende Europese Parlementsverkiezingen.

In het Europees Parlement is Anja vice-voorzitter van de commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarnaast is ze lid van de landbouw- en visserijcommissies en de subcommissie voor volksgezondheid. Sinds haar aantreden dringt Anja aan op betere EU-regels ter bescherming van dieren. Zo bracht zij voortdurend misstanden en mishandeling van dieren tijdens internationale diertransporten onder de aandacht, waarbij zij ook geregeld zelf transporten inspecteerde in Europese havens. In 2020 startte het Europees Parlement op haar initiatief een parlementaire enquête naar aanleiding van ernstige en structurele misstanden bij diertransporten. De wet diertransporten werd opengebroken en zal de komende periode worden aangepast om een einde te maken aan dierenleed tijdens transporten. Ook nieuwe wetgeving voor bescherming van huisdieren, een kooienverbod in de veehouderij en strengere regels voor slachthuizen werden op aandringen van de Partij voor de Dieren aangekondigd.

Als 1 van de initiatiefnemers van een onderzoekscommissie naar glyfosaat zorgde Anja ervoor dat er een speciale commissie in het Europees Parlement werd opgericht om het toelatingsproces van de EU rondom landbouwgif te onderzoeken. Onder haar leiding bereikte het Europees Parlement in 2021 daarnaast een akkoord over de van boer tot bord-strategie, die beoogt het Europese voedselsysteem weerbaar, eerlijk, gezond, duurzaam en diervriendelijk te maken. Anja speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol bij de onderhandelingen over een wetsherziening om het gebruik van landbouwgif te verminderen en was tevens betrokken bij de onderhandelingen over de Europese Natuurherstelwet.

Anja studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte jarenlang voor diverse dierenwelzijnsorganisaties, zoals de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en Stichting AAP. Van 2007 tot 2014 heeft Anja zich met veel bevlogenheid ingezet als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Statenfractie in Groningen. In 2012 was Anja tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme tijdelijk lid van de Tweede Kamer.

Gerelateerd

Anja Hazekamp herkozen: dieren, natuur & milieu behouden stem in Europees Parlement!

Ook Duitse zuster­partij PvdD verte­gen­woordigd

De Partij voor de Dieren heeft definitief haar zetel behouden in het Europees Parlement. 4,5% van alle mensen die naar de stembus gingen in Nederland koos Partij voor de Dieren. Ook de Duitse zusterpartij van de Partij voor de Dieren behaalt een zetel. "We zijn ontzettend blij dat we dieren, natuur en milieu een stem mogen blijven geven in Europa. De uitslag van de verkiezingen vormt een uitdagin...

Nieuws