Wet Huis klok­ken­luiders aange­nomen


17 december 2013

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met een initiatiefwet voor betere bescherming van klokkenluiders. Het wetsvoorstel, dat een initiatief was van de SP en mede is ingediend door de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en 50Plus, regelt de oprichting van een Huis voor Klokkenluiders. Als ook de Eerste Kamer instemt met het voorstel, kunnen mensen die een maatschappelijke misstand willen melden voortaan terecht bij het Huis voor Klokkenluiders voor hulp en rechtsbescherming.

Klokkenluiders vervullen een belangrijke maatschappelijke taak door misstanden te melden. Dankzij klokkenluiders kwam bijvoorbeeld het gesjoemel met dioxine in veevoer aan het licht, wat een rechtstreeks gevaar was voor de volksgezondheid. Ook grootschalige fraude met belastinggeld is dankzij klokkenluiders in de openbaarheid gekomen en kon daarna worden aangepakt.

Omdat zij tegen de wens van bedrijven en overheid gevoelige informatie naar buiten brengen komen klokkenluiders tot nu toe echter steeds in grote problemen. De Partij voor de Dieren strijdt daarom voor een betere bescherming van werknemers en andere mensen die wantoestanden aankaarten. Het initiatiefwetsvoorstel dat vandaag is aangenomen, biedt daarom een wettelijke grondslag voor de bescherming van klokkenluiders. Zo neemt het Huis voor Klokkenluiders een melding van een misstand in onderzoek en krijgt de melder bescherming tegen ontslag. Esther Ouwehand heeft het initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak medeondertekend en vertegenwoordigt de Partij voor de Dieren bij de verdediging van het voorstel.

Esther Ouwehand: “Een goede regeling voor klokkenluiders is cruciaal in een democratische rechtsstaat. In veel gevallen worden klokkenluiders gedemoniseerd, alsof zij niet trouw zouden zijn aan de organisatie. Mensen die misstanden opgelost willen zien, zijn juist de trouwste werknemers zijn die een werkgever zich zou kunnen wensen”.

Gerelateerd nieuws

Baanbrekend internationaal symposium in Istanbul

De Partij voor de Dieren organiseert in samenwerking met de Animal Politics Foundation (APF) op 12 en 13 december een baanbre...

Lees verder

Marianne Thieme komt met kogelvrije initiatiefnota

Thieme dient vandaag een initiatiefnota in met als doel de jacht in Nederland drastisch in te perken. In de nota van de Parti...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief