Wereld­na­tuur­fonds alarmeert: Neder­landse vlees­con­sumptie put de aarde uit


29 oktober 2008

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van milieu en ontwikkelingssamenwerking over de zojuist verschenen Nederlandse editie van het Living Planet rapport van het Wereldnatuurfonds. Het rapport bevat schokkende feiten over de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen door Nederland ten koste van anderen. Zo is Nederland, na China, de grootste importeur van soja voor veevoer. Voor de verbouw van soja worden jaarlijks miljoenen hectares tropisch regenwoud gekapt. En Nederland staat op de zevende plaats op de wereldranglijst voor vleesconsumptie, met gemiddeld 86 kilo vlees per persoon per jaar. De productie van vlees legt een groot beslag op de beschikbare landbouwgronden, de watervoorraad en de biodiversiteit. Volgens het WNF leven Nederlanders alsof ze twee aardbollen tot hun beschikking hebben.De Partij voor de Dieren wil van de regering weten welke maatregelen worden genomen om de desastreuze gevolgen van ons consumptiegedrag te verminderen. Op dit moment blijft het duurzaamheidsbeleid hangen in goede voornemens en wordt nagenoeg niets gedaan met de groeiende stapel rapporten over de gevolgen van ons consumptiepatroon. Marianne Thieme: ‘Het is al lang bekend dat er grote nadelen kleven aan het eten van vlees. De regering zou nu eindelijk de handschoen op moeten pakken en een meer plantaardig voedselpakket moeten stimuleren. Het is moreel onaanvaardbaar dat wij moedwillig zo’n grote aanslag plegen op de aarde. We benadelen daarmee niet alleen de allerarmsten, het klimaat en de biodiversiteit, maar leggen ook een grote hypotheek op de toekomst’. In de Kamervragen roept Marianne Thieme de regering op om, net zoals bij de aanpak van de kredietcrisis, eindelijk daadkracht te tonen bij het aanpakken van de natuurcrisis.

Klik hier voor de Kamervragen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief