Weide­dieren ook deze zomer over­ge­leverd aan de weergoden


13 juni 2008

Als het aan CDA-minister Gerda Verburg ligt, worden koeien, schapen en paarden ook deze zomer niet beschermd tegen felle zon en hoge temperaturen. De minister gaf in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren aan aanvullende regelgeving of strengere controles op beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren niet nodig te achten. De Partij voor de Dieren betreurt het dat de minister steevast het roer in handen van de sector plaatst, terwijl keer op keer blijkt dat de sector zonder overheidsaansturing geen prioriteit toekent aan het verbeteren van dierenwelzijn. Minister Verburg heeft de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen Universiteit verzocht een rapport op te stellen over de mate waarin weidedieren in de kleinere veehouderijsectoren ongerief ondervinden door extreme weersomstandigheden. Dit rapport zal echter pas na de zomer worden uitgebracht.

Hoewel in artikel 3 van het Besluit welzijn productiedieren staat dat landbouwhuisdieren die niet op stal worden gehouden beschuttingsmogelijkheden dienen te hebben tegen slechte weersomstandigheden, ziet de praktijk er nog steeds anders uit. “Je hoeft maar met je fiets of auto langs een willekeurig weiland te rijden om te zien dat de sector op dit gebied zijn verantwoordelijkheid niet neemt”, aldus Marianne Thieme. Ieder jaar komen er bij de Landelijke Dierenbescherming tal van klachten binnen over weidedieren die in de zomer overgeleverd zijn aan felle zon en zinderende hitte en in de wintermaanden aan gure wind, hagel en hoosbuien.

Hoewel de oplossing voor dit langslepende probleem eenvoudig genoeg is ziet de minister meer in de aanvraag van een nieuw rapport, waarin reeds bekende feiten nogmaals worden onderzocht. De Partij voor de Dieren pleit voor het voorkomen van deze vorm van dierenleed door een verplichtstelling van het aanplanten van een voldoende aantal bomen op weilanden waar landbouwhuisdieren en hobbydieren gehouden worden.
Wij zullen de uitkomst van het rapport afwachten en de reactie van de minister hierop nauwlettend in de gaten houden. Intussen is het voor de dieren te hopen dat het een matige zomer zal worden.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief