Website gelan­ceerd met scho­lier­en­in­for­matie over de bio-industrie: Dieren­werkstuk.nl


31 oktober 2005
1 november 2005. Vandaag start stichting Wakker Dier een offensief tegen de bio-industrie. Omdat onder jongeren nauwelijks bekend is welk massaal leed en hoeveel vervuiling schuilgaat achter de wanden van bio-industriestallen, zal via de website dierenwerkstuk.nl een unieke service geboden worden. Scholieren krijgen de mogelijkheid om een werkstuk, spreekbeurt of powerpointpresentatie te maken over dit onderwerp. Dit project is mogelijk gemaakt met een subsidie van het ministerie van VROM. Staatssecretaris P.van Geel noemde eerder vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket.

Om de misstanden van de intensieve veehouderij, die het daglicht letterlijk niet verdraagt, zichtbaar te maken op scholen, is gekozen voor een aanpak die het scholieren makkelijk maakt zich op de problematiek te orienteren. Een databank met beelden, filmpjes, gegevens en pasklare presentatieformats maken het mogelijk om spelenderwijs en met relatief weinig moeite een professionele presentatie te bouwen.

Vandaag lanceren ook Varkens in Nood, Milieudefensie en CIWF een test voor scholieren om te zien hoeveel dieren nodig zijn om hun consumptiepatroon mogelijk te maken. Beide sites verwijzen naar elkaar en delen als belangrijk uitgangspunt dat ze scholieren willen winnen voor een plantaardiger en dus diervriendelijker samenleving.

Dierenwerkstuk.nl is het begin van een groeiende databank waarop scholieren ook hun eigen presentaties en ervaringen kunnen delen. Op termijn is het de bedoeling dat scholieren ook online kunnen samenwerken en hun werkstuk publiceren.

Bron: Stichting Wakker Dier

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief