Wassenberg: 'Vervuiler Odfjell moet betalen'


15 augustus 2018

“Voor vervuilers die niet betalen is geen plek in de Rotterdamse haven”, vindt Frank Wassenberg. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over het oliebedrijf Odfjell dat eind juni de olieramp in de Rotterdamse haven veroorzaakte. Het bedrijf weigert het grootste gedeelte van de schade, zo’n 60 miljoen euro, te betalen.

“Odfjell schuift zo de rekening door naar de Nederlandse belastingbetaler. Onacceptabel”, stelt Wassenberg, die van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, wil horen hoe zij zich gaat inspannen om de vervuiler toch te laten betalen. “Bedrijven zouden niet langer ongestraft weg moeten kunnen komen met het veroorzaken van ernstige milieuschade, zoals in dit geval door olielekkages.”

Hij vraagt de minister te onderzoeken welke instrumenten (regionaal, nationaal of internationaal) ingezet kunnen worden om bedrijven te verplichten om de aangerichte schade aan natuur, milieu, de omgeving en de infrastructuur te vergoeden.

Foto: Stichting Vogelklas Karel Schot