Vogelpest


11 september 2003
Dat de vogelpest eens weer zou toeslaan kon iedereen weten en dat die speciaal in Nederland weer tot enorme aantallen dode dieren zou leiden eveneens. De kippen worden immers al jaren niet meer preventief tegen deze ziekte geëent en de kippendichtheid is in diverse delen van Nederland tot ongekende hoogte opgevoerd. Miljoenen kippen leven, vooral in het gebied de Gelderse Vallei, waar de ziekte is uitgebroken, opgepropt in grote, dicht op elkaar staande schuren. De infectiedruk is in tal van pluimveegebieden in Nederland abnormaal hoog.
De Partij voor de Dieren vindt daarom dat om de ernst van dergelijke ziekte-uitbraken te voorkomen de veedichtheid in Nederland drastisch omlaag moet. De ziekte krijgt dan minder kans om zich te verspreiden. Bovendien kan daardoor aan de dieren ook meer leefruimte gegeven worden om op een meer natuurlijke wijze hun gedrag uit te voeren.
In een dichtbevolkt land als Nederland is er immers geen voldoende ruimte voor het fatsoenlijk houden van de jaarlijks 450 miljoen geproduceerde landbouwhuisdieren.
Als tweede maatregel tegen dergelijke epidemieën kan bij besmettingsgevaar vaccinatie toegepast worden.
Er is al gesuggereerd (onder meer door de landbouwwoordvoerder van de VVD de heer Oplaat) om alle dieren voortaan maar in de schuren te houden, zonder uitloop naar buiten, teneinde het besmettingsgevaar te verminderen. De Partij voor de Dieren wijst deze suggestie uiteraard krachtig van de hand, omdat dit weer een stap in de verkeerde richting van de intensivering van de veehouderij is, die juist de oorzaak van de problemen is. Lees voor meer achtergrondinformatie op de website van Wakker Dier (www.wakkerdier.nl)

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief