Vleestaks brood­nodig om klimaat­doelen Parijs te halen


19 mei 2016

De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om een vleestaks in te voeren. De vleesproductie draagt in sterke mate bij aan de opwarming van de aarde. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg stelt dat een hogere btw op vlees noodzakelijk is om de CO2-uitstoot zo te beperken dat de opwarming onder de 1,5 graad blijft.

De klimaattop in Parijs afgelopen december heeft niet geleid tot keiharde afspraken. Wel is afgesproken dat landen proberen om de uitstoot van broeikasgassen zo te beperken dat de temperatuurstijging beneden de 2 graden blijft en liefst niet hoger is dan anderhalve graad. Landen mogen zelf bepalen op welke manier ze de uitstoot van CO2 beperken.

De vee-industrie is één van de grootste uitstoters van broeikasgassen, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Wereldwijd stoot de vee-industrie 7.000.000.000.000 kilo broeikasgas uit. Terwijl de Nederlandse regering onder de noemer van klimaatslimme landbouw probeert dierenleed te greenwashen, is de makkelijkste en snelste klimaatwinst te boeken door minder dieren te houden in de veeteelt. Dat kan door in te zetten op een meer plantaardig voedselpatroon en een duurzame landbouw.

De Partij voor de Dieren roept daarom het kabinet vandaag, tijdens het debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs, op om een vleestaks in te voeren. Het verhogen van de btw op producten die veel invloed hebben op het klimaat, zoals vlees en zuivel, zou een goede stap zijn in het verrekenen van de milieuschade in deze producten en in het verminderen van de consumptie van deze producten.

PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg: “De productie van vlees belast het milieu en draagt bij aan het broeikaseffect. Wij kennen in Nederland het principe dat de vervuiler betaalt. Het zou logisch zijn om dat ook voor vlees op te laten gaan. Dat kan via een vleestaks. Nederland zou zich dan aansluiten bij een land als Denemarken. De Deense regering overweegt ook om een vleestaks in te voeren, omdat zij vindt dat het onvoldoende is om consumenten enkel te verzoeken om minder vlees te eten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief